Waterpartij op ons Koningsplein.

27 december 2017

Tijdens de raadsvergadering van 2 november jl. dienden de PvdA Ridderkerk samen met D66GroenLinks een motie in om het College te verzoeken te kijken naar een interactief element met bewegend water op het Koningsplein. De motie werd gesteund door de ChristenUnie en het CDA maar kreeg helaas geen meerderheid in de raad en werd uiteindelijk verworpen. Inmiddels hebben diverse inwoners, politici en ondernemers een burgerinitiatief in voorbereiding voor de realisatie van een waterpartij op ons plein.