Door Jeroen Rijsdijk op 6 mei 2016

Raadsbijdrage: motie Leefbaar: aanpak houtrook

Dank u wel voorzitter.

Anderhalf jaar geleden heeft de PvdA Ridderkerk met een echtpaar dat houtrookoverlast ervaart verschillende fracties bezocht om aandacht te vragen voor dit probleem. Zo ook de fractie van Leefbaar. Het onderwerp kon toen bij deze partij niet op veel interesse rekenen. Positief verrast zijn wij dat het herhaaldelijk aandacht vragen voor dit probleem door ons en eerder ook D66/GroenLinks er blijkbaar in heeft geresulteerd dat Leefbaar van mening is veranderd. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De motie die Leefbaar vanavond indient, is een bijna letterlijke kopie van een motie die door GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort2014 en PvdA in Amersfoort is ingediend. Die motie is daar vorige maand met 33 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.

In die motie wordt het Amersfoortse college gevraagd om tijdens het komende VNG-congres samen met minimaal een andere gemeente een motie in te dienen waarin wordt opgeroepen tot een landelijke aanpak van houtrookoverlast. Vraag aan Leefbaar: waarom vraagt u het college in uw motie niet om zich bij het Amersfoortse initiatief aan te sluiten? Het zal vast niet de bedoeling zijn, maar nu wekt u de indruk zelf het initiatief te nemen. Pronken met andermans veren wordt dat ook wel genoemd.

Het verbaast ons daarbij dat Leefbaar zo nadrukkelijk naar de landelijke overheid kijkt. Is Leefbaar niet juist de partij die zich daar het liefst zoveel mogelijk tegen afzet? Het is op zich juist dat je lokaal overlast door houtrook niet kunt oplossen, maar dat betekent niet dat je niet veel meer kunt doen om de overlast in concrete gevallen te verminderen, bijvoorbeeld door toepassing van de Toolkit Houtrook en door als gemeente zelf te bepalen wanneer jij vindt dat er sprake is van overlast en daarover regels op te nemen in de APV. Op dat vlak valt in Ridderkerk nog veel winst te boeken. Vraag aan Leefbaar: gaat u zich na deze motie als grootste partij ook inzetten om de lokale mogelijkheden voor het verminderen van houtrookoverlast beter te benutten? Of gaat u vanaf nu weer achterover leunen?

Tot slot vonden wij het opmerkelijk dat bij het rondsturen van deze motie andere partijen niet is gevraagd om deze mede in te dienen, zoals te doen gebruikelijk. De overweging dat er bij Leefbaar veel klachten over dit onderwerp binnenkomen, sluit dit zelfs uit. Samen sterk(er) geldt blijkbaar niet voor deze partij. Vraag aan Leefbaar: kunt u aangeven waarom u voor deze routing heeft gekozen, waarbij samenwerking met andere partijen wordt uitgesloten?

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk