Nieuwe afvalplan rammelt (raadsbijdrage door Jeroen Rijsdijk)

1 april 2019

Dank u wel voorzitter.

Het vorige afvalplan heeft veel stof doen opwaaien. Precies een jaar na de verkiezingen ligt er een aangepast plan.

De PvdA Ridderkerk staat voor duurzaamheid. Het zoveel mogelijk behouden van grondstoffen hoort daarbij. Maar dat betekent niet dat we vanavond blind bij het kruisje zullen tekenen. We vinden het minstens zo belangrijk dat het nieuwe plan wél voldoende inwonervriendelijk is.

Belangrijke criteria zijn daarbij voor ons dat inwoners die zich inspannen om hun afval goed te scheiden, financieel worden beloond. Dat het plan bijdraagt aan een net en opgeruimd straatbeeld. Dat er oog is voor oudere en kwetsbare inwoners. Dat ook het lokale winkeliers gevraagd wordt om een steentje bij te dragen. En dat de inkomsten van verenigingen en kerken ook na afloop van het convenant voor oud papier minimaal zijn gegarandeerd.

De PvdA Ridderkerk vindt het positief dat het de bedoeling is om voor PMD over te stappen op nascheiding. Waarom zou je je inwoners met zware zakken door de gemeente laten sjouwen als je door middel van nascheiding een beter scheidingspercentage kunt halen? Wij hebben dit bij de bespreking van het vorige plan al aangegeven, maar toen wilde de wethouder daar niets van weten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

We snappen niet waarom inwoners na een bepaalde hoeveelheid extra moeten betalen voor het restafval. Je kiest voor nascheiding of je doet dat niet. Nu blijft de wethouder hinken op twee gedachten en dat maakt de resultaten ongewis.

Een deel van onze inwoners is al bewust bezig om hun afval beter te scheiden, anderen kunnen daarin nog stappen zetten. Voorlichting en de inzet van afvalcoaches kunnen daarbij helpen. We zijn blij dat de wethouder hiervoor kiest. Het helpt ook als goed gedrag wordt beloond met een leuke korting op de afvalstoffenheffing. Volgend jaar gaat deze heffing in Ridderkerk echter fors omhoog. Dat komt niet alleen door ingrepen van de landelijke overheid, maar zeker ook door keuzes die in dit plan worden gemaakt. Lokale keuzes dus.

Als het inwoners lukt om een paar euro van de afvalstoffenheffing af te sappelen, dan moeten zij niet thuis hun grofvuil door de gemeente laten ophalen. Want dan kan er straks € 20 per keer worden afgetikt. Weg voordeel. De PvdA Ridderkerk is een voorstander van de gratis ophaaldienst voor grofvuil. Lang niet iedereen heeft een auto of kan zwaar tillen. Daarbij komt dat we signalen krijgen van inwoners dat de servicegerichtheid op het afvalstation constanter kan.

Een belangrijk kritiekpunt op het vorige plan was dat het te veel open eindjes bevatte. Ook dit plan is niet af. Wat gaat er geregeld worden voor mensen die op medische gronden gebruikmaken van incontinentiemateriaal? Welke bijdrage kunnen lokale winkeliers leveren aan het beperken van de hoeveelheid restafval? Waar zijn kerken en verenigingen na afloop van het convenant voor oud papier aan toe? De intentie bij de wethouder is er, maar het moet allemaal nog worden geregeld.

Vraag aan de wethouder: kunt u toezeggen dat verenigingen en kerken er qua inkomsten niet op achteruitgaan en dat u serieus gaat bekijken of zij hun afval gratis kunnen aanbieden bij het afvalstation?

Ik ga afronden. De PvdA Ridderkerk ziet een betere afvalscheiding als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, lokale winkeliers èn gemeente. We verwachten daarbij een stevige regierol van de gemeente door containers en afvalbakken tijdig te legen en ook het zwerfafval aan te pakken. Want afval trekt afval aan.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk