Kinderen in armoede (door Arianne Ripmeester)

Door Arianne Ripmeester op 11 april 2019

In Ridderkerk groeien een kleine duizend kinderen op in ongeveer 1500 huishoudens met een laag inkomen. Zij hebben niet altijd een ontbijt of een warme maaltijd, worden makkelijker gepest en kunnen niet zo maar trakteren of klasgenoten uitnodigen. Stress verlaagt iemands mogelijkheden om met het leven om te gaan. Bij kinderen scheelt het zelfs een schoolniveau. Redenen genoeg om armoede te blijven aanpakken in een rijke gemeente als Ridderkerk. Kinderarmoede bestaat niet. De kinderen zijn niet arm, maar hun ouders. Zij worden er op aangekeken. Of ze er nu wel of niet wat aan kunnen doen. Het hele gezin verdient meer perspectief. Het begint met stabiliteit om daarna te werken aan de toekomst. Het tegengaan van armoede kan alleen met langdurige inzet op veel terreinen.

Wonen

Mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig waarbij de woonlasten passen bij het inkomen. In de totale groep met een laag inkomen komen veel alleenstaanden en alleenstaande ouders voor. In Ridderkerk worden de goedkopere woningen gesloopt. De woningen waarin jonge Ridderkerkers beginnen, flexwerkers wonen en mensen herstarten na tegenslag zoals een scheiding of ontslag. Ridderkerk streeft naar 1700 sociale woningen minder.

Zorg

Een stabiel huishouden vraagt ook om stabiele gezinsleden. Dus wanneer zorg, opvang, bijles of therapie nodig zijn, zou dat op redelijke termijn geregeld moeten kunnen worden. Het helpt niet dat ouders al meer dan een jaar geparkeerd staan op wachtlijsten voor de juiste zorg. Of dat de wachtlijsten voor jeugdzorg nog steeds te lang zijn zoals de Rotterdamse ombudsman recent weer aangaf.

Inkomen

Voldoende en stabiel inkomen geeft rust om verder te kijken. Dus de administratie moet op orde zijn en de schulden afbetaald of onder controle. Daarbij kunnen verschillende organisaties helpen. Schommelingen in inkomen geven veel onrust en risico op schulden. Flexcontracten, de overheid zelf en de incassoindustrie veroorzaken deze ook, dat kan anders.

Opleiding

Wie gunt het een kind niet om ongehinderd de school af te maken op zijn of haar hoogste niveau? Goede opleidingen helpen om (beter) werk te kunnen krijgen of te kunnen houden. Dat geldt ook voor ouders. De Nederlandse taal spreken is belangrijk om mee te kunnen doen. Goed kunnen lezen en schrijven maakt het leven een stuk makkelijker, de kans op werk groter en het risico op schulden kleiner. Er is een handig overzicht waarop staat waar volwassenen allemaal terecht kunnen voor (gratis) taalonderwijs.

Geef kinderen kansen en biedt ouders perspectief

Alle kinderen verdienen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. En dat lukt beter wanneer het thuis goed geregeld is. Laten we de ouders steunen bij hun doelen met een positieve bejegening, ieders inzet en een gedegen plan dat alle pijlers onder het gezin versterkt. Met steun en regie vanuit de gemeente. Als de kinderen gelukkig zijn, zijn ouders dat vaak ook. En daar worden we allemaal beter van.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op!

 

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester