Jilles Soffree naar hoorzitting over windturbines in Nieuw Reijerwaard

3 november 2018

PvdA-raadslid Jilles Soffree is onlangs samen met de werkgroep Lucht en Geluid van wijk West naar een hoorzitting van de provincie geweest over de geplande windturbines in Nieuw Reijerwaard. De werkgroep was één van de insprekers tijdens de hoorzitting. Jilles maakte van dichtbij mee hoe inwoneronvriendelijk procedures soms in elkaar zitten. Lees hieronder zijn verslag.

De Werkgroep Lucht en Geluid Wijk West heeft zich gebogen over het plaatsen van windturbines in Nieuw Reijerwaard en de gevolgen voor de bewoners qua geluidsoverlast. Die gaat straks ver over de norm heen voor de flatbewoners langs de snelweg. De geluidsoverlast is er nu al te hoog.

Tijdens de hoorzitting over de vergunning verlening voor het plaatsen van windturbines op het provinciehuis leerden we dat je als werkgroep lang niet altijd gehoord wordt. De aandacht van de commissie voor de sprekers was zeker goed, maar er moest nog wel onderzocht worden of de werkgroep wel als belanghebbende kan worden aangezien. Is dat niet het geval, dan worden de bezwaren ook niet meegenomen. Dien dus altijd je bezwaar (ook) als individu in wanneer je werkgroep geen rechtspersoon is. Verder werd duidelijk dat de windturbines er hoe dan ook komen en dat zelfs de plaatsen waar ze komen al vast staan. De bezwaren van de werkgroep en een bewoonster van de Rijksstraatweg kunnen pas worden ingediend wanneer de turbines er staan.

Er kunnen dus wel plannen ontwikkeld en uitgevoerd worden op basis van rekenkundige simulatie, maar bezwaar kan alleen gemaakt worden op basis van werkelijke metingen ter plekke. Als die rekenkundige simulatie nu zou kloppen was het nog wat, maar wat blijkt ? Men kijkt alleen naar het geluid van de windturbines en niet naar het totaal aan geluid inclusief dat van de snelweg.

Je vraagt je op dit soort momenten af wat politieke beloftes waard zijn.