Vrijwilligers optimaal ondersteunen.

6 september 2018

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. In Ridderkerk zijn veel actieve vrijwilligers. De PvdA Ridderkerk heeft veel waardering voor hen en vindt dat zij optimale ondersteuning verdienen.
Daarin valt nog genoeg te verbeteren. Dat bleek onlangs weer, toen de voorzitter van 3×2 in zijn slotwoord aandacht vroeg voor de bureaucratie rond het aanvragen van de jaarlijkse vergunning.
Natuurlijk komt er nogal wat bij kijken voordat de gemeente een vergunning af kan geven (denk aan onze veiligheid), maar er zijn goede mogelijkheden om dit beter te regelen. Het college heeft beloofd vergunningaanvragen te vereenvoudigen en dat is een goed begin. De PvdA Ridderkerk vraagt daarbij om maatwerk in onderling contact tussen aanvragers en ambtelijke afdeling.
Maar er is meer. We zien dat steeds meer vrijwilligersorganisaties moeite hebben met het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. En nadenken over de vraag hoe je je vereniging organiseert nu er steeds meer met tijdelijke inzet van vrijwilligers gewerkt moet worden.
Juist in deze tijd heeft vrijwilligerswerk extra steun nodig. De PvdA Ridderkerk ziet graag dat het college het vrijwilligersbeleid hierop aanpast.
Dat gaat verder dan alleen het vereenvoudigen van vergunningaanvragen. Dat vraagt om een gemeente die meedenkt en gebruikmaakt van kennis die aanwezig is bij landelijke organisaties als Movisie en NOV en contacten legt met gemeentes die het beter hebben geregeld.

Jilles Soffree

Raadslid
PvdA Ridderkerk