4 februari 2016

Uitnodiging debat over het vluchtelingenvraagstuk

Aankondiging
De beweging ‘Linksom! binnen de PvdA’ organiseert op de vooravond van het PvdA congres een debat over het vluchtelingenvraagstuk met o.a. PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken woordvoerder asiel en immigratie, met Eduard Nazarski, directeur van de afdeling Nederland van Amnesty International en met Sander Terphuis, PvdA prominent en aangesloten bij Linksom! in de PvdA en zelf vluchteling uit Iran (zie zijn boek ‘De worstelaar’).

Het debat vindt plaats op vrijdag 12 februari en begint om 19.30 uur. De locatie is het partijkantoor van PvdA Rotterdam (Willem Smalthof 95) te Rotterdam. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit debat.

Toelichting
Eind januari heeft de PvdA Tweede Kamerfractie besloten alsnog binnen strakke kaders in te stemmen met bombardementen in Oost-Syrië en lanceerde Diederik Samsom zijn plan om de vluchtelingenstroom naar Europa en Nederland meer controleerbaar te maken. Voor Linksom! in de PvdA staat de vraag centraal in hoeverre dit verbonden is aan waarden als solidariteit, bescherming van mensenrechten en de rechtstaat, bevordering van de vrede en bestaanszekerheid. Oplossingen die alleen op korte termijn een verbetering brengen hebben te vaak al op langere termijn de problemen juist doen verergeren, juist in het Midden-Oosten.

Het vluchtelingenvraagstuk schreeuwt om een oplossing. De enige echte oplossing is een eind aan de nu al 5 jaar durende oorlog in Syrië. Waar liggen de grenzen voor de PvdA om die vrede te bevorderen? Ondertussen moeten we voorkomen dat nog meer mensenlevens verloren gaan op de Middellandse Zee, dat mensensmokkelaars daaraan verdienen en dat er een einde komt aan mensonterende situaties zoals die op de Griekse eilanden en in de vluchtelingenkampen aan de Syrische grenzen. Hoge hekken bij de Hongaarse grens, nog meer politiemacht bij de tunnel bij Calais, het afpakken van het geld en waardevolle spullen van asielzoekers door Denemarken; het helpt allemaal niet. Ieder land probeerde steeds eigen belangen te beschermen rondom het vluchtelingenvraagstuk. We moeten de realiteit onder ogen zien; de stroom van asielzoekers zal voorlopig nog aanblijven. Zal het plan-Samsom helpen om deze stroom controleerbaar en menswaardig te maken? Moeten we niet juist maatregelen nemen die het makkelijker maakt voor vluchtelingen om veilig te reizen en zo dicht mogelijk bij Syrië om Europees asiel te vragen? En in hoeverre is het plan-Samson juridisch en moreel aanvaardbaar? Of is het beter dan niets?
Wat ons land betreft, zijn er diverse particuliere initiatieven in ons land om de vluchtelingen te helpen, en enkele duizenden vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen. Maar er heerst ook onzekerheid en onvrede bij sommige mensen over de veiligheid, over het tekort aan huurwoningen en aan banen. Daarnaast zijn soms rellen en bedreigingen bij sommige gemeenten vanwege de komst van AZC’s en wordt de islamofobie steeds sterker. De maatschappelijke cohesie en tolerantie lijkt steeds meer plaats te maken voor haat en vijandigheid tegenover vluchtelingen en de islam. Hoe staat het met het creëren van draagvlak door onze politici? Hoe moeten we reageren als Wilders oproept tot nationaal verzet? Wat is onze reactie op geweld zowel tegen als door vluchtelingen? Hoe staat het met de uitvoering van de beloofde meer kleinschalige opvang, snellere procedures, meer taalonderwijs en meer (vrijwilligers)werk? Is het terecht dat we de eerste-jaarsopvang betalen uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking? En hoe gaat het eigenlijk met de uitvoering van het door de PvdA zo zwaar bevochten kinderpardon?

Over al deze cruciale vragen willen we met elkaar in debat. Daarbij zullen we ingaan op de ontwikkelingen in ons land rondom de vluchtelingencrisis, maar ook op de Europese en internationale aspecten van dit complexe vraagstuk.