9 november 2016

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering PvdA Ridderkerk

met inleiding door Renske Leijten (SP-Tweede Kamerlid) over het Nationale Zorgfonds

Op woensdag 16 november a.s. vindt de Algemene Leden Vergadering van PvdA Ridderkerk plaats.

Aanvang: 20 uur. Huishoudelijk deel tot 20.45 uur. Inleiding Zorgfonds vanaf 21 uur. Sluiting 22 uur.

Plaats: Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk

Agenda:

1. Opening, mededelingen

2. Notulen ALV

3. Benoeming tot leden afdelingsbestuur:
-Patrice van de Vorst is tussentijds afgetreden
-Gerda Veerman en Yvet de Haan worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden, in de functie van secretaris resp. adjunct-secretaris.

4. Verslag bestuur afgelopen half jaar (mondeling)

5. Financiën afdeling (mondeling door onze penningmeester)

6. Verslag raadsfractie afgelopen half jaar (mondeling)

7. Tweede Kamerverkiezingen maart 2017

Het afdelingsbestuur stelt voor om niet actief in Ridderkerk campagne te voeren en alle energie te richten op de raadsverkiezingen in 20018.
De gang van zaken rond de lijsttrekkersverkiezingen geeft het afdelingsbestuur geen vertrouwen dat er geleerd wordt van gemaakte fouten door onze partijleiding. Zolang een debat over de landelijke koers van onze partij uit de weg wordt gegaan heeft het naar onze mening geen zin om energie te steken in de landelijke campagne.

8. Rondvraag

PAUZE

9. Inleiding door Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP, over het Nationale Zorgfonds

10. Sluiting