14 maart 2017

Schriftelijke vragen aan het college over de tijdige beantwoording van (juridische) brieven.

De gemeenteraad is de afgelopen maanden een aantal keren aangeschreven door inwoners die hebben aangegeven dat zij naar aanleiding van een gestuurde (juridische) brief maanden hebben moeten wachten op een reactie van de gemeente. In de tussentijd was het de mensen niet duidelijk hoe het met de afhandeling van hun verzoek stond.
Navraag bij de gemeente leverde verschillende en tegenstrijdige antwoorden op. De PvdA stelt naar aanleiding hiervan dan ook een aantal vragen aan het college.

http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=29734&f=6af829f757f8130d4b6ec842d0273706&attachment=0&c=16339