Raadsbijdrage : Plein Oost aantrekkelijker maken

Door Jeroen Rijsdijk op 30 januari 2018

Dank u wel voorzitter.

Het college heeft een visie opgesteld voor het gebied rond Plein Oost. Het is goed dat erover wordt nagedacht hoe het plein aantrekkelijker kan worden gemaakt, maar niet ten koste van bestaande voorzieningen. Voorzieningen vergroten de leefbaarheid in een wijk. Niet voor niets zijn buurtbewoners blij dat zich vorig jaar weer een supermarkt op het plein heeft gevestigd. Een supermarkt die ervoor zorgt dat buurtbewoners elkaar weer vaker ontmoeten. En die ook voor ouderen die niet meer zo makkelijk op het dorp kunnen komen, op loopafstand is.

Het college heeft aangegeven dat zolang er winkels op het plein zijn gevestigd, het de winkelstrip wil respecteren. Maar wat betekent dat precies? Betekent dat er als een ondernemer op het plein vertrekt, er zich weer een nieuwe kan vestigen? Of dat er een sterfhuisconstructie wordt toegepast? En straalt het college ondertussen uit dat ondernemers op het plein gewenst zijn, of dat het deze liever ziet vertrekken? De antwoorden van de wethouder zijn tot nu toe vaag gebleven op deze punten.

Reden voor de PvdA Ridderkerk om een amendement (mede) in te dienen dat inzet op het behoud van de winkelstrip op Plein Oost. Geen vage beloftes, maar een duidelijke opdracht aan het (toekomstige) college: welke plannen u ook gaat maken, de winkelstrip die blijft.

Inspraak voor inwoners en dit college: het is en blijft een moeizaam verhaal. Hoe vaak is door verschillende partijen in deze raad nu al niet aangegeven om bewonersavonden niet in de zomervakantie te organiseren? Toch is het ook dit keer weer misgegaan.

De verenigingen Taveri en To-Uchi maken zich nog altijd zorgen over hun toekomst. Volgens het college is daar geen reden toe, maar waarom wordt er niet periodiek contact met deze verenigingen onderhouden? Niet genoeg kan worden benadrukt dat het bij de eventuele nieuwe huisvesting van deze verenigingen is om rekening te houden met hun (beperkte) financiële draagkracht.

Tot slot, de PvdA Ridderkerk gunt CBS de Wingerd nieuwbouw in combinatie met maatschappelijke voorzieningen.  Tegelijkertijd vinden we ook dat gekeken moet worden hoe de dichtbij gelegen OBS de Noord verder in haar kracht kan worden gezet. De plannen van het college zijn tot nu toe onvoldoende op dit punt. We vinden het van belang dat het openbaar en christelijk onderwijs een vergelijkbare uitgangspositie hebben in onze gemeente.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk