Raadsbijdrage Arianne Rimeester agendapunt Geminicollege 13 juni 2019

16 juni 2019

Voorzitter,

Snel starten met nieuwbouw voor het Geminicollege!
Zij krijgen net als De Loods en De Gooth nieuwbouw. Waarom RVVH niet?

Teruglezend in de notulen van 14 december 2017 kunnen we vaststellen dat het huidige plan goed overeenkomt met onze voorstellen omtrent de locatie voor het Geminicollege en de combinatie met nieuwbouw voor De Loods en De Gooth. Waarvoor dank. Dan was onze inzet niet voor niets!

Wij zijn blij dat het Geminicollege op een betere en veiliger locatie komt, waar de ramen gewoon open kunnen.
Veel locaties waren toen al logischer dan de twee door het college aangewezen plaatsen strak tegen het tramtracé en de Rotterdamseweg. De situatie is niet gewijzigd maar er is gelukkig voortschrijdend inzicht.

Op de nieuwe locatie is hoogbouw zeker niet meer nodig. Het Gemini verdient óok laagbouw. Bij voorkeur 2 laags…. in het groen met een omsloten schoolplein waar kinderen veilig naar toe kunnen. Lopend, met openbaar vervoer of met de fiets.

Wij vragen aan de schoolbesturen om zeker in het begin extra aandacht te besteden aan het samengaan van de scholieren met name bij de bushalte op de Populierenlaan.

In 2017 deden wij voorstellen voor de inrichting van RVVH.
Om laagbouw voor de Gemini mogelijk te maken met een goed onderkomen voor de Loods en De Gooth en met een grote fietsenstalling en voldoende parkeergelegenheid, is ruimte nodig.
Waarom dan niet iets meer ruimte nemen? En dat combineren met een sterk toekomstbestendig sportpark.

RVVH denkt constructief mee. Het huidige clubhuis is op leeftijd en kijkt niet goed uit op het nieuwe hoofdveld, dus de voetbalsenioren, genodigden en de VIP’s hebben straks pech.
Er komt al een nieuwe tribune voor RVVH. Waarom dan niet meteen een toekomstbestendig clubhuis bouwen waar de tribune aan vastzit?
En de vrijgekomen vierkante meters van het oude clubhuis gebruiken voor een ruimer opgezet plan?

Er komt een nieuw hoofdveld. De oude kunstgrasmat van het oude hoofdveld is beter dan de huidige grasmat op veld 3. Weggooien is zonde en wij pleiten dan ook voor het herplaatsen op veld 3.

Wij hopen dat De Gemini, De Loods, De Gooth en RVVH gaan samenwerken zodat de ruimtes goed benut worden en zij elkaar kunnen versterken.

Er ligt een goede basis. Laten we de puntjes op de i zetten, de kunstgrasmat hergebruiken en vooral snel beginnen met nieuwbouw voor de Gemini, de Loods en De Gooth en het Clubhuistribune- gebouw voor RVVH.

Dank u wel, voorzitter.