20 april 2016

PvdA Ridderkerk wil meer steun voor minima

Het Zuiden Ridderkerk, 19 april 2016

Ridderkerk – Zowel vanuit de politieke oppositie als vanuit enkele hulpinstanties in Ridderkerk wordt kritiek geuit op de beleidsnota over de minima. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over die door het college van B&W opgestelde nota. Zowel de criteria voor het bepalen van wie voor hulp in aanmerking komt, als de uitvoering staan ter discussie.

“Ridderkerk is rijker dan Barendrecht en Albrandswaard”, stelt fractievoorzitter Arianne Ripmeester van de PvdA vast. “Maar in die twee gemeenten staat de grens voor het krijgen van hulp op 120% van het minimum inkomen, terwijl Ridderkerk vasthoudt aan 110%. Ridderkerk krijgt – op grond van de samenstelling van de bevolking – meer geld van het Rijk voor de minima dan die twee gemeenten. Binnen het sociaal domein houdt de gemeente op dit moment zelfs 1,2 miljoen over”.
Waarmee ze maar gezegd wil hebben dat het in tegenstelling tot wat in de nota staat, een verhoging van de inkomensgrens naar 120% financieel voor de gemeente geen probleem zou moeten zijn. “Die verhoging van de inkomensgrens, zoals het Platform voor de Minima adviseert, zou een uitbreiding met 700-900 huishoudens bovenop de bestaande 1.500 huishoudens betekenen”, aldus Ripmeester. “De uitgaven kunnen hierdoor onbeheersbaar worden”, aldus het college, dat een bedrag van 1,2 miljoen euro noemt.

Eigen kracht
Moeite heeft Ripmeester ook met het zo veel mogelijk ‘in de eigen kracht’ zetten van mensen die voor financiële hulp aankloppen. “Prima voor mensen die zichzelf kunnen redden, maar dat geldt lang niet voor iedereen”, weet Ripmeester. “Het college heeft het altijd over maatwerk, maar de praktijk is dat de regels rigide worden toegepast”. Een conclusie die wordt gedeeld door hulpverleners als Schuldhulpmaatje.
Als voorbeeld geeft het raadslid de groep van 18+ jongeren. “Die stijgt met stip op de lijst van problematische schulden. Ze worden in hun eigen kracht gezet, zonder dat wordt gekeken of ze dat kunnen”, betoogt de PvdA-politica.

Pas
Bij de invoering van de Ridderkerkpas, kosten 270.000 euro per jaar, zet ze vraagtekens. “De pas wordt nu ontwikkeld met minimageld, terwijl deze pas uiteindelijk voor alle Ridderkerkers wordt. Het Kindpakket wordt daarom uitgesteld”.
Ripmeester: “De vergoedingen die minima kunnen aanvragen worden in een keer op de pas gezet. Worden daar schoolspullen van gekocht? Het succes van de pas voor deze groep is erg afhankelijk van de vaardigheid om over lange tijd grip op hun financiën te houden. En er is een groep die overleeft per dag. Het aantal mensen in de schuldhulpverlening groeit.”
Ripmeester spreekt de wens uit dat er meer gerichte aandacht is voor preventie van armoede en het voorkomen van schulden. “Er is nu een te sterke focus op de kosten en te weinig oog voor de sociale en maatschappelijke opbrengsten”.
(door Geert van Someren)