10 oktober 2016

PvdA Ridderkerk organiseert politiek café over pensioenen

Op woensdagavond 26 oktober a.s. (en dus niet op 19 oktober zoals eerder was gecommuniceerd) organiseert PvdA Ridderkerk een politiek café over de toekomst van onze pensioenen.

Aanvang: 20 uur, plaats: clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99 Ridderkerk.

Veel mensen voelen zich onzeker over de toekomst van hun pensioen. De afgelopen jaren zijn er veel verslechteringen geweest: verhoging AOW-leeftijd terwijl de werkloosheid onder met name ouderen hoog blijft, geen aanpassing van het aanvullende pensioen aan stijgende prijzen en lonen, dreigende kortingen op het aanvullend pensioen. Tegelijkertijd lezen we dat Nederland het beste pensioensysteem ter wereld zou hebben, dat de Europese Unie dat echter zou bedreigen, dat met name de huidige jongeren straks de dupe zouden zijn, dat de huidige ouderen juist veel vermogen zouden hebben en dus niet zouden moeten zeuren, dat er veel geld verspild zou worden door pensioenfondsen met te hoge bonussen, dat deze pensioenfondsen zouden beleggen in fondsen die speculeren en daarmee de werkgelegenheid in ons land bedreigen, etc.

Wat zeker is dat het Zwitserleven gevoel – dat altijd al een misleidend verkooppraatje geweest is – bij steeds minder burgers nog aanwezig is over hun pensioen. Het huidige kabinet meent ook dat ons pensioen niet toekomstbestendig is. Beslissingen zijn vooruitgeschoven tot na de verkiezingen in maart volgend jaar. VVD en PvdA zijn het fundamenteel oneens over de te kiezen richting. Men hoopt op een compromis tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden. Hoe dan ook: bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zal de toekomst van onze pensioenen een belangrijk thema zijn.

Pensioenen lijken complexe materie. Veel mensen weten niet hoe het zit en wat ze zelf aan pensioen straks kunnen verwachten. Toch werkt iedereen bij een vijfdaagse werkweek één dag in de week voor zijn of haar pensioen: 20% van uw loon wordt ingehouden voor uw pensioen. Er wordt veel onzin verteld over pensioenen. Wilt u zelf meer weten hoe het nu zit, waarover de discussies nu gaan, en wat de diverse standpunten van verschillende partijen en organisaties zijn? Kom ook naar deze bijeenkomst, toegang gratis, aanmelding niet vereist.

We zullen uitleggen hoe het systeem nu werkt, welke keuzes er nu door de politiek en sociale partners overwogen worden en wat wel en niet werkt. Als sprekers zijn gepland Roos Vermeij (woordvoerder pensioenen Tweede Kamerfractie), een vertegenwoordiger van de FNV en Gerard Bosman, voorzitter PvdA Ridderkerk, die het standpunt van de beweging ‘Linksom! in de PvdA’ over pensioenen zal uitdragen.