Door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Meten is weten

Eind 2015 heeft de PvdA Ridderkerk samen met EVR en SGP een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd om een lucht- en geluidmeetpunt te plaatsen op Nieuw Reijerwaard. De motie is met steun van bijna de gehele raad aangenomen. Alleen LR stemde tegen. Daarna bleef het, ondanks dat regelmatig naar de stand van zaken werd gevraagd, anderhalf jaar (!) stil. Onlangs werd bekend dat het college de motie niet wil uitvoeren. In plaats daarvan willen de wethouders het geld dat met het plaatsen van het meetpunt is gemoeid, circa € 75.000, besteden aan het nemen van ‘leefbaarheidsmaatregelen’. Op de vraag welke maatregelen het college daarbij voor ogen heeft, kon tijdens de commissievergadering geen duidelijk antwoord gegeven worden.

Het belangrijkste argument van het college om de motie niet uit te voeren is dat er op basis van de metingen geen maatregelen te verwachten zijn. Bijzonder dat men dat nu al kan stellen nog voordat er gemeten is. Want is dat niet juist afhankelijk van het resultaat van de metingen? En van de wil van het volgende college?

Modelberekeningen zijn mooi, maar blijven een wiskundige benadering van de werkelijkheid. Niet voor niets wordt er op diverse plekken in de gemeente wel echt gemeten. Daarom zal de inzet van de PvdA Ridderkerk er vanavond tijdens de raadsvergadering op gericht zijn dat er alsnog een meetpunt komt. Wij vinden het belangrijk dat er een goede nulmeting plaatsvindt. En zichtbaar gemaakt wordt hoe de lucht- en geluidkwaliteit zich ontwikkelen wanneer bedrijven zich vestigen op Nieuw Reijerwaard. Op basis daarvan kunnen dan eventueel maatregelen worden genomen. Maatregelen waartoe misschien geen wettelijke verplichting bestaat, maar die wel nodig zijn om de leefbaarheid van de bewoners van de Rijksstraatweg te verbeteren.

Jeroen Rijsdijk

PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk