19 april 2017

Bestuursmededelingen

Beste leden, geïnteresseerden,

vrijdag 21 april is er weer een instuif. Deze wordt zo als altijd gehouden in ons eigen rode nest, bij Witroka, Westmolendijk 99, te Ridderkerk. De instuif is vanaf 17.00 tot 19.00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we gezellig bijpraten.

Ook willen wij vragen de volgende evenementen vast in uw agenda te zetten.

Op 10 mei a.s. hebben we een politiek cafe. Als thema hebben we gekozen de uitslag van de Tweede Kamer verkiezing. We willen om 20.00 uur beginnen en de inloop is vanaf 19.30 uur. Ook dit wordt gehouden in Witroka.

Op 31 mei a.s. is er een excursie gepland naar het Europarlement te Brussel, dit in samenwerking met de afdeling van Barendrecht en Albrandswaard. Wilt u mee gaan, geef u dan op bij de secretaris. Te zijner tijd hoort u de vertrektijden en andere informatie over deze dag.

Tevens is er op 21 juni a.s. een A.L.V. gepland.

met vriendelijke groet

Gerda Veerman

secretaris PvdA Ridderkerk

06 50 43 92 24