25 januari 2016

Armoede bestaat

Of mensen in armoede leven is niet altijd zichtbaar. Reden voor sommigen om te denken dat het daarom in Ridderkerk niet echt bestaat of wel meevalt. Je ziet toch niemand met ingevallen wangen en in kapotte lompen op straat?

‘Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien’ , zo luidt de definitie van de Europese Unie. Armoede in Ridderkerk ziet er dan ook anders uit dan in een Derde wereld land.

Het Nibud berekende dat een gezin met twee kinderen op bijstandsniveau structureel €50 per maand tekort komt voor de noodzakelijke uitgaven. De grootste kans om langdurig in de armoede te komen lopen de 55plussers doordat zij plots van een uitkering moeten leven na ontslag ofbij arbeidsongeschiktheid.

In Ridderkerk leven rond de 1000 huishoudens van een inkomen tot 100% bijstandsniveau. Nog eens 200 huishoudens hebben 10% meer, dat scheelt ca twee tientjes in de week. Bij elkaar zijn dat ruim 2.600 Ridderkerkers , waarvan 700 kinderen, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat het huis warm is, dat zij op schoolreis gaan of een beugel krijgen.

Meer dan de helft van het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft, heeft betaald werk. Met name zelfstandigen waaronder ZZP’ers lopen een bovengemiddeld armoederisico. Leven in armoede heeft ook in Ridderkerk consequenties voorde gezondheid, voor het meedoen in de maatschappij, en voor de woon- en leefomgeving.

Binnenkort zal de gemeenteraad spreken over het Armoede- en Minimabeleid. Het rijk geeft ruimte om lokaal het verschil te maken, waardoor in andere gemeenten al mooie projecten zijn gestart. Vertrouwen en samenwerken met elienten en partners is nodig om in Ridderkerk armoede tegen te gaan . Wilt u hierover verder praten , mail ons dan: fractie.ridderkerk@pvda.nl.