Sociaal & Sterk
in Ridderkerk

Welkom op de site van de Ridderkerkse afdeling van de PvdA. Hier vindt u meer informatie over onder andere de lokale afdeling, onze activiteiten, standpunten en onze raadsbijdragen.


Omdat u het waard bent!

door Arianne Ripmeester op 4 januari 2017

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde sinds het begin van de crisis en ook de hoogte van de schuld van Nederlanders in de schuldhulpverlening steeg ten opzichte van vorig jaar. Armoede blijft actueel en moeten we als samenleving tegen willen gaan. Zelf ben ik

lees verder »

Geen meerderheid voor schaatsbaan

18 december 2016
Foto Erik Jonkman - Sport en Welzijn

In 2011 heeft het toenmalige college besloten om geen financiële bijdrage meer te leveren aan evenementen in Ridderkerk, zoals de schaatsbaan op het Koningsplein. Een gezellig jaarlijks terugkerend wintertafereel waar jong en oud elkaar konden ontmoeten en waar kinderen leerden schaatsen. Een petitie van onder andere de PvdA Ridderkerk om de schaatsbaan te behouden leverde

lees verder »

Raadsbijdrage Begrotingsraad: Vooruit naar een sociaal duurzaam Ridderkerk

8 december 2016

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk zet zich in voor een sociaal duurzaam Ridderkerk en dat gaat verder dan milieutechnische maatregelen.  Ridderkerk staat er goed voor. Zo goed dat er een miljoenen investering in stenen is voorgesteld bij het IAP. En een wethouder zelfs recent aanbood om Barendrecht uit te kopen in de polder

lees verder »

Maatregelen tegen slopen bushokjes

8 december 2016

Ridderkerk, de Combinatie – Burgemeester Anny Attema overweegt de mobiele camera van de gemeente in te zetten om een einde te maken aan de sloop van bushokjes aan de Erasmuslaan in Het Zand. Er is al acht keer forse schade veroorzaakt aan de abri’s in deze Ridderkerkse wijk. Vooral het bushokje tegenover het Erasmuspark heeft

lees verder »

Ondersteuning voor kinderen in armoede

30 november 2016

Ridderkerk, Het Zuiden – Het geld dat het Rijk aan gemeenten geeft voor hulp aan kinderen in gezinnen die in armoede leven, zet Ridderkerk apart. Het gaat om 200 euro per kind per jaar, met ingang van 2017. Het oormerken van dit geld is het resultaat van een door de PvdA ingediende motie. Op Leefbaar

lees verder »

Groene huizen in Ridderkerk

23 november 2016

Woningen en bedrijfspanden zijn grote energieverspillers. Het Nederlandse beleid is er, mede als gevolg van Europese regelgeving, op gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie meer gebruiken. Daarom wordt er de komende jaren steeds energiezuiniger gebouwd. In 2050 is het de bedoeling dat de hele bebouwde omgeving, dus zowel nieuwe als

lees verder »

Geen of minder Eigen bijdrage in de WMO

22 november 2016

In Ridderkerk worden verschillende Eigen Bijdragen gevraagd bij het gebruik van WMO-voorzieningen. Soms lopen die te ver op, zover dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van de voorziening. Soms beginnen mensen er niet eens meer aan. De gemeente bepaalt de hoogte van Eigen Bijdragen en houdt al jaren geld over op het sociale domein.

lees verder »

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering PvdA Ridderkerk

9 november 2016

met inleiding door Renske Leijten (SP-Tweede Kamerlid) over het Nationale Zorgfonds Op woensdag 16 november a.s. vindt de Algemene Leden Vergadering van PvdA Ridderkerk plaats. Aanvang: 20 uur. Huishoudelijk deel tot 20.45 uur. Inleiding Zorgfonds vanaf 21 uur. Sluiting 22 uur. Plaats: Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk Agenda: 1. Opening, mededelingen 2. Notulen ALV 3. Benoeming

lees verder »

Geen termijn bekend voor tijdelijke woonunits

30 oktober 2016

Wethouder Tineke Keuzenkamp kan geen termijnen noemen voor het al of niet plaatsen van tijdelijke woonunits voor statushouders in Ridderkerk-West. Vorige week werd bekend dat de gemeente deze plannen tijdelijk opschort omdat de urgentie nu minder is. “De informatie over aantallen vluchtelingen wisselt per dag” aldus de wethouder in antwoord op vragen van PvdA-fractievoorzitter Arianne

lees verder »

Oversteek moet beter

30 oktober 2016

De gemeente Ridderkerk gaat de oversteeksituatie bij voormalig buurthuis De Klinker verbeteren. Het pand is tijdelijk in gebruik als schoolgebouw, maar er is niet voorzien in een veilige oversteek voor de kinderen. “Er is geen duidelijke plek om over te steken. Er zijn twee lijnen getekend, maar op een ongelukkig punt” zegt PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk.

lees verder »

Aanpak onveilige oversteek bij tijdelijke school

30 oktober 2016
Foto Geert van Someren

Door Geert van Someren De gemeente gaat zo snel mogelijk actie ondernemen om een einde te maken aan de onveilige oversteekplaats bij De Klinker in de De la Reijstraat in Bolnes. Wethouder Volbregt Smit heeft dat in de gemeenteraad toegezegd in antwoord op vragen van het PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk, die suggereerde een zebrapad aan te

lees verder »

Wonen in Ridderkerk voor jong en oud

door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Voor het uitbreken van de economische crisis was de woningmarkt jarenlang de motor van de Nederlandse economie. In de jaren die volgden heeft de woningmarkt het (prille) economisch herstel lang in de weg gestaan. De laatste tijd horen en lezen we steeds vaker dat woningen minder lang te koop staan. Tegelijkertijd zijn de huren in

lees verder »

Konijnen bestrijden: schieten of vangen?

door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Wilde konijnen kunnen soms flinke schade veroorzaken, bijvoorbeeld op begraafplaatsen of sportparken. Van een gemeente worden dan (terecht) maatregelen verwacht om een einde te maken aan de overlast. In het recente verleden kozen veel gemeenten ervoor om op konijnen te laten jagen. Tegenwoordig proberen echter steeds meer gemeenten om de overlast op een diervriendelijke manier

lees verder »

PvdA Ridderkerk organiseert politiek café over pensioenen

10 oktober 2016

Op woensdagavond 26 oktober a.s. (en dus niet op 19 oktober zoals eerder was gecommuniceerd) organiseert PvdA Ridderkerk een politiek café over de toekomst van onze pensioenen. Aanvang: 20 uur, plaats: clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99 Ridderkerk. Veel mensen voelen zich onzeker over de toekomst van hun pensioen. De afgelopen jaren zijn er veel verslechteringen geweest:

lees verder »

Hulp blijft zorg

door Arianne Ripmeester op 17 september 2016

In het rapport van de Rekenkamer Utrecht staat dat er door die gemeente te veel is bezuinigd op Thuishulp en te weinig maatwerk is geleverd. Het rapport staat op de site van de gemeente Utrecht en verscheen na de belangrijke uitspraken over de huishoudelijke hulp van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter.

lees verder »

Marijke van der Schoor wint Ridderkerks Dictee

10 september 2016

De Combinatie, 8 september 2016 RIDDERKERK – Marijke van der Schoor, burgerraadslid voor de PvdA, heeft dinsdagavond het Ridderkerks Dictee gewonnen. Ze maakte slechts vijftien fouten in een pittige tekst over ‘Eerlijke handel’. De jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door de bibliotheek in de Week van de Alfabetisering, werd gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De

lees verder »

Toegankelijke speelplekken

door Jeroen Rijsdijk op 3 september 2016

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen buitenspelen. Dichtbij het ouderlijk huis, zodat er altijd iemand in de buurt is om een oogje in het zeil te houden. Het is voor kinderen niet alleen leuk om regelmatig buiten te spelen, maar het is ook goed voor hun ontwikkeling.

lees verder »

Schriftelijke vragen informatiebeveiliging

door Jeroen Rijsdijk op 30 augustus 2016

Geacht college, Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Door die verandering inventariseren gemeenten de zorgvragen van hun burgers en proberen ze hulp te bieden. Mede als gevolg hiervan beschikken gemeenten over een groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie. Als deze informatie onbedoeld op straat

lees verder »

Inloopspreekuur Ombudsteam PvdA Ridderkerk

29 augustus 2016

Locatie: Vogelvereniging Witroka, Westmolendijk 99 Datum: 2 september 2016, 18:00-19:00 uur Heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier, is uw uitkering beëindigd of heeft ueen conflict met uw verhuurder? Met deze en andere vragen kunt u op vrijdag 2 september terecht op het spreekuur van het Ombudsteam van de PvdA Ridderkerk. In ons Ombudsteam staan

lees verder »

Thuishulp, uw hulp?

door Arianne Ripmeester op 28 juni 2016

De forse bezuiniging die in 2010 is aangekondigd is in de loop van de tijd blijven steken bij circa 20%, een percentage dat volgens Wim van Hoorn van de FNV Zorg en Welzijn in de organisatie en het systeem op te vangen moet zijn. Gemeenten hebben wel ingezet op een bezuiniging van 40% of meer.

lees verder »