Sociaal & Sterk
in Ridderkerk

Welkom op de site van de Ridderkerkse afdeling van de PvdA. Hier vindt u meer informatie over onder andere de lokale afdeling, onze activiteiten, standpunten en onze raadsbijdragen.


Samen werken, Samen sterker

3 november 2017

Tijdens de begrotingsraad van afgelopen donderdag 2 november werden door de Ridderkerkse politieke partijen weer de gebruikelijke algemene beschouwingen uitgesproken. Zo ook door de PvdA Ridderkerk. Onze algemene beschouwing (in PDF) kunt u hier nalezen. AB PvdA_2017

lees verder »

Onderteken het Manifest Schuldvrij!

18 oktober 2017

Vijfhonderdduizend Nederlanders hebben problematische schulden. Toch krijgt het onderwerp veel te weinig aandacht van de politiek. Onderteken daarom dit manifest met vijf aanbevelingen voor Den Haag! https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij

lees verder »

Ridderkerkers Schuldenvrij!

18 oktober 2017

Ingezonden brief in de Combinatie van onze fractievoorzitter Arianne Ripmeester betreffende schuldenvrije Ridderkerkers. (klik op afbeelding om te lezen). Onderteken ook het Manifest Schuldvrij! Zie link : https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij

lees verder »

Het Ridderkerks Dictee

door Marijke van der Schoor op 16 oktober 2017

De liefhebbers hadden er een jaar naar uitgekeken en misschien zich er ook op voorbereid: Op dinsdag 3 oktober jl. zou het Dictee Ridderkerk voor de 4e keer hebben plaatsgevonden, welke werd georganiseerd door Bibliotheek AanZet en gefaciliteerd door de Gemeente Ridderkerk. In de Raadzaal konden de kandidaten die zich van te voren hadden opgegeven

lees verder »

Raadsbijdrage: Toekomstvisie bevat weinig visie

16 oktober 2017

Dank u wel voorzitter. In het onlangs gelanceerde Ridderkerklied bezingt Guus Bok op aanstekelijke wijze ons mooie dorp. Ons mooie dorp met zijn eigen, unieke wijken. De voorlaatste zin van het refrein is de PvdA Ridderkerk uit het hart gegrepen: ‘‘In Ridderkerk hebben we het zo slecht nog niet.’’ Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet

lees verder »

Over zorg en geld

door Arianne Ripmeester op 8 oktober 2017

‘‘Tekorten op zorgtaken kunnen eigenlijk niet bestaan,’’ stelt Bart Leurs van de Raad voor de financiële verhoudingen. De gemeente moet specifieke Rijksgelden aan het doel besteden zoals het Rijk dat bepaalt. Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen gemeenten en het Rijk dat deze middelen besteed worden in het sociaal domein waar het voor bedoeld

lees verder »

Barendrechtse PvdA’er Reshma Roopram kandidaat-voorzitter van het bestuur van PvdA Zuid-Holland

19 september 2017

Barendrechtse PvdA-politica en fractievoorzitter van de PvdA-afdeling in onze BAR-buurgemeente Barendrecht Reshma Roopram is kandidaat-voorzitter van het bestuur van PvdA Zuid-Holland. Op 30 september mogen de leden stemmen voor een nieuwe verdeling binnen het provinciebestuur van de PvdA. https://barendrechtsdagblad.nl/reshma-roopram-kandidaat-voorzitter-bestuur-pvda-zuid-holland/

lees verder »

Schriftelijke vragen n.a.v. actuele ontwikkelingen WMO.

18 september 2017

PvdA Ridderkerk stelt schriftelijke vragen n.a.v. actuele ontwikkelingen binnen de WMO. http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=32335&f=855d72810b5f1750489ce0a5f5f40b5a&attachment=0&c=17143

lees verder »

Terrein rond Poesiatstraat aanpakken

door Jeroen Rijsdijk op 4 september 2017

In 2016 is het oude rioolgemaal in de Poesiatstraat vervangen door een nieuw gemaal. Het college heeft dit nieuwe gemaal voor veel geld (tienduizenden euro’s) laten ontwerpen door een architect. Het was de bedoeling dat het gemaal zou gaan draaien op een nieuw energiesysteem, dat onder meer bestond uit drie windturbines van 15 meter hoog.

lees verder »

Bezoek Oosenbrug en Oosterwijk aan PvdA-partijkantoor Rotterdam

10 augustus 2017

Op 17 augustus, om 20 uur op PvdA kantoor Rotterdam, Willem Smalthof 95, komen kandidatenvoorzitters voor het PvdA-partijbestuur Gerard Oosterwijk en Astrid Oosenbrug hun kandidatuur toelichten op een publieksbijeenkomst georganiseerd door Linksom! in de PvdA. Deur open 19.30 uur. Alle PvdA-ers zijn welkom.  

lees verder »

PvdA Zomertour van kandidatenvoorzitters Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk

10 augustus 2017

Zomertoer langs afdelingen in alle windhoeken  Als partij willen we alle Nederlanders verbinden. Solidariteit bevorderen tussen arm en rijk, verdraagzaamheid tussen verschillende groepen in de samenleving en het begrip vergroten tussen platteland en de stad. De PvdA is niet alleen een (rand-)stadspartij, we hebben afdelingen in alle gemeentes. En wij willen als voorzitterskandidaten zo veel

lees verder »

As. zaterdag 5 augustus interview Gerard Bosman op Radio Ridderkerk

3 augustus 2017

Aanstaande zaterdag 5 augustus om 11.15 uur, zal onze PvdA Ridderkerk partijvoorzitter Gerard Bosman geïnterviewd worden op Radio Ridderkerk (www.rtvridderkerk.nl). Het interview zal onder andere gaan over zijn ambities in het landelijk partijbestuur van de PvdA. Gerard is omdat hij door het congres destijds als eerste opvolger werd gekozen deze zomer na het ontstaan van een

lees verder »

Uw huis, uw energieleverancier!

door Jeroen Rijsdijk op 17 juli 2017

Woningen en bedrijfspanden zijn grote energieverspillers. Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie meer verbruiken. Daarom wordt er de komende jaren steeds energiezuiniger gebouwd. In 2050 is het de bedoeling dat de hele bebouwde omgeving (dus zowel nieuwe als bestaande gebouwen) volledig energieneutraal zijn. Ook in Ridderkerk worden

lees verder »

Raadsbijdrage (4 juli 2017): sociaal, duurzaam en levendiger Ridderkerk

door Arianne Ripmeester op 17 juli 2017

Dank u wel voorzitter. Traditiegetrouw ligt er in het laatste jaar van een collegeperiode een beleidsarme Kadernota. Neemt niet weg dat we ook bij deze dunne nota de politieke keuzes in de uitvoering niet moeten onderschatten. Daarom willen wij het college enkele aandachtspunten meegeven bij het opstellen van de begroting voor 2018. Geef kinderen kansen.

lees verder »

Bestuursvoorzitter PvdA Ridderkerk Gerard Bosman treedt toe tot landelijk bestuur.

13 juli 2017

Gerard Bosman wordt lid van het partijbestuur van de PvdA. Twee leden stappen tussentijds op en Bosman is één van de opvolgers. https://www.pvda.nl/vereniging/tussentijdse-wisseling-bestuursleden/

lees verder »

Uitnodiging PvdA-bijeenkomst met PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk

door Gerard Bosman op 12 juli 2017

Aanstaande woensdag 19 juli, om 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur), organiseert PvdA Linksom! voor PvdA-leden en belangstellenden een bijeenkomst met Tweede Kamerlid en vakbondsbestuurder Gijs van Dijk. Plaats : PvdA kantoor – Rotterdam, Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam. Onderwerp: Goed werk met het Plan voor de Arbeid van Linksom! Over : – hoe

lees verder »

Géén windturbines in Nieuw Reijerwaard

door Jeroen Rijsdijk op 3 juli 2017

‘Géén windturbines in Nieuw Reijerwaard …. maar wel zonnepanelen, bijvoorbeeld op de geluidswal bij de A15/A16, op de daken van openbare gebouwen en bij sportverenigingen, nul-op-de-meter woningen en ledverlichting in Ridderkerk. Uit onderzoek blijkt dat dit gebied, in vergelijking met andere delen van Nederland, win-luw is op 100 meter hoogte. Dat is de ashoogte van

lees verder »

Raadsbijdrage: doorpakken met Sint Jorisstraat

door Jeroen Rijsdijk op 3 juli 2017

Dank u wel voorzitter. Het Centrum is een unieke wijk in Ridderkerk. Het is een dynamische wijk met een hoog voorzieningenniveau waarin oud en nieuw naadloos in elkaar overlopen. Meer dan elders in Ridderkerk is het ook een wijk waarin verschillende belangen tegenover moeten worden afgewogen. Met name die tussen een aangenaam woonklimaat en ontspannen

lees verder »

Géén windturbines in en om Ridderkerk

door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

De provincie is op zoek naar extra locaties voor het plaatsen van windturbines. Gedacht wordt aan één windturbine bij de Greenery in Barendrecht, grenzend aan Ridderkerk. De bewoners van de Rijksstraatweg zullen daarvan de meeste overlast ondervinden. En aan drie windturbines in Stormpolder, recht tegenover Bolnes. Het college verzet zich vooral tegen de windturbine bij de

lees verder »

Afvalplan onvoldoende uitgewerkt

door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

De landelijke overheid heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van afvalscheiding. Het is de bedoeling dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Nu is dat ongeveer 50%. De PvdA Ridderkerk staat voor duurzaamheid. Ondanks dat hebben wij – net als een aantal andere

lees verder »