Sociaal & Sterk
in Ridderkerk

Welkom op de site van de Ridderkerkse afdeling van de PvdA. Hier vindt u meer informatie over onder andere de lokale afdeling, onze activiteiten, standpunten en onze raadsbijdragen.


Wonen in Ridderkerk voor jong en oud

door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Voor het uitbreken van de economische crisis was de woningmarkt jarenlang de motor van de Nederlandse economie. In de jaren die volgden heeft de woningmarkt het (prille) economisch herstel lang in de weg gestaan. De laatste tijd horen en lezen we steeds vaker dat woningen minder lang te koop staan. Tegelijkertijd zijn de huren in

lees verder »

Konijnen bestrijden: schieten of vangen?

door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Wilde konijnen kunnen soms flinke schade veroorzaken, bijvoorbeeld op begraafplaatsen of sportparken. Van een gemeente worden dan (terecht) maatregelen verwacht om een einde te maken aan de overlast. In het recente verleden kozen veel gemeenten ervoor om op konijnen te laten jagen. Tegenwoordig proberen echter steeds meer gemeenten om de overlast op een diervriendelijke manier

lees verder »

PvdA Ridderkerk organiseert politiek café over pensioenen

10 oktober 2016

Op woensdagavond 26 oktober a.s. (en dus niet op 19 oktober zoals eerder was gecommuniceerd) organiseert PvdA Ridderkerk een politiek café over de toekomst van onze pensioenen. Aanvang: 20 uur, plaats: clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99 Ridderkerk. Veel mensen voelen zich onzeker over de toekomst van hun pensioen. De afgelopen jaren zijn er veel verslechteringen geweest:

lees verder »

Hulp blijft zorg

door Arianne Ripmeester op 17 september 2016

In het rapport van de Rekenkamer Utrecht staat dat er door die gemeente te veel is bezuinigd op Thuishulp en te weinig maatwerk is geleverd. Het rapport staat op de site van de gemeente Utrecht en verscheen na de belangrijke uitspraken over de huishoudelijke hulp van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter.

lees verder »

Marijke van der Schoor wint Ridderkerks Dictee

10 september 2016

De Combinatie, 8 september 2016 RIDDERKERK – Marijke van der Schoor, burgerraadslid voor de PvdA, heeft dinsdagavond het Ridderkerks Dictee gewonnen. Ze maakte slechts vijftien fouten in een pittige tekst over ‘Eerlijke handel’. De jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door de bibliotheek in de Week van de Alfabetisering, werd gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De

lees verder »

Toegankelijke speelplekken

door Jeroen Rijsdijk op 3 september 2016

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen buitenspelen. Dichtbij het ouderlijk huis, zodat er altijd iemand in de buurt is om een oogje in het zeil te houden. Het is voor kinderen niet alleen leuk om regelmatig buiten te spelen, maar het is ook goed voor hun ontwikkeling.

lees verder »

Schriftelijke vragen informatiebeveiliging

door Jeroen Rijsdijk op 30 augustus 2016

Geacht college, Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Door die verandering inventariseren gemeenten de zorgvragen van hun burgers en proberen ze hulp te bieden. Mede als gevolg hiervan beschikken gemeenten over een groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie. Als deze informatie onbedoeld op straat

lees verder »

Inloopspreekuur Ombudsteam PvdA Ridderkerk

29 augustus 2016

Locatie: Vogelvereniging Witroka, Westmolendijk 99 Datum: 2 september 2016, 18:00-19:00 uur Heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier, is uw uitkering beëindigd of heeft ueen conflict met uw verhuurder? Met deze en andere vragen kunt u op vrijdag 2 september terecht op het spreekuur van het Ombudsteam van de PvdA Ridderkerk. In ons Ombudsteam staan

lees verder »

Thuishulp, uw hulp?

door Arianne Ripmeester op 28 juni 2016

De forse bezuiniging die in 2010 is aangekondigd is in de loop van de tijd blijven steken bij circa 20%, een percentage dat volgens Wim van Hoorn van de FNV Zorg en Welzijn in de organisatie en het systeem op te vangen moet zijn. Gemeenten hebben wel ingezet op een bezuiniging van 40% of meer.

lees verder »

Gemiste kans voor Ridderkerkse huurders 

door Jeroen Rijsdijk op 23 juni 2016

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Dit houdt in dat de huren naast de inflatie met een extra percentage verhoogd kunnen worden, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Met de nadruk op kunnen. Dat woningcorporaties de vrijheid hebben gekregen om de huren extra te verhogen, betekent dus niet dat zij van deze mogelijkheid

lees verder »

Thuiszorg, uw zorg?

door Arianne Ripmeester op 19 juni 2016

Op 18 mei heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de inzet van Huishoudelijke Hulp. Volgens de rechter zijn gemeenten in sommige opzichten te ver gegaan met het versoberen van deze ondersteuning. Er wordt te veel en verkeerd afgewezen en te weinig uren gegeven. Wat niet meer

lees verder »

PvdA Ridderkerk | Vragen en antwoorden opvang Vluchtelingen

16 juni 2016

Alle mensen zijn van waarde! Ridderkerk heeft voor dit jaar de opdracht om 127 vluchtelingen op te vangen, bijna 50 meer dan vorig jaar. Het zijn mensen die asiel hebben aangevraagd, de procedure hebben doorlopen en nu een (tijdelijke) vergunning hebben om in Nederland te blijven. De PvdA heeft vragen gesteld over de opvang van

lees verder »

Afsluiting politiek seizoen PvdA Ridderkerk 2015-2016 met politiek café en een BBQ

8 juni 2016

Wanneer: zaterdag 11 juni a.s. van 15.00 uur tot 20.00 uur Waar: Ons Rode Nest, Witroka, Westmolendijk 99 te Ridderkerk Van 15.00 tot 17.00 uur is er politiek café. We starten om 15 uur met Micha Verbeek, lifecoach WMO begeleider, psycholoog en werkzaam in Rotterdam zuid bij Pit010. Het gaat over meedoen in de samenleving,

lees verder »

Raadsbijdrage: betaalbaar wonen in Ridderkerk onder druk

door Jeroen Rijsdijk op 8 juni 2016

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk zegt het al veel langer: de druk op de sociale woningmarkt is groot, ook in Ridderkerk. De oorzaken zijn divers: jongeren die als gevolg van strengere hypotheeknormen minder makkelijk een eerste huis kunnen kopen, meer mensen die als gevolg van een inkomensdaling op een sociale huurwoning zijn aangewezen

lees verder »

Bijeenkomst Brexit, 17 juni, 19:30

7 juni 2016

PvdA-gewest Zuid-Holland Verlaten de Britten Europa? Wat heeft dat voor gevolgen? Is dit het begin van een verder uiteenvallen van Europa? De werkgroep Europa van het gewest Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over het Brexit-referendum. Wanneer: vrijdag 17 juni a.s., 19.30 uur Waar: Willem Dreeszaal in het PvdA-kantoor Rotterdam, Willem Smalthof

lees verder »

Sociaal woonbeleid? 

door Jeroen Rijsdijk op 5 juni 2016

De Woonbond wijst met enige regelmaat op het nijpende tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Ook elders in het land klinken die geluiden steeds vaker. Dat leidt in sommige gemeenten tot een bijstelling van beleid: waar men het goedkopere deel van de sociale woningvoorraad eerst wilde inkrimpen, blijft dit nu op peil of worden er woningen

lees verder »

Aandacht voor eigen bijdrage en zorgmijding

2 juni 2016

Tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2016 heeft de PvdA Ridderkerk vragen gesteld over zorgmijding in relatie tot de eigen bijdrage voor begeleiding en/of dagbesteding. Hieronder kunt u de vragen lezen, alsmede de antwoorden van de wethouder. Mevrouw Ripmeester: Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de dagbesteding en begeleiding van veelal complexe gehandicapte patiënten. Voorheen

lees verder »

Raadsbijdrage: IAP brengt voor veel verenigingen onzekerheid met zich mee

28 mei 2016

Dank u wel voorzitter. In Ridderkerk is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het maatschappelijk vastgoed, met name sportverenigingen en scholen. Vanavond debatteert de raad over het resultaat van dit onderzoek: het Integraal Accommodatieplan, IAP. Anders dan het college ons tijdens de afgelopen twee commissievergaderingen wilde doen geloven, wordt de raad niet alleen gevraagd om

lees verder »

Minder inkomen? Vraag huurverlaging

25 mei 2016

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Sindsdien hangt de huurverhoging af van het huishoudinkomen. Dat is het inkomen van de huurder en van alle andere bewoners van zijn huis, zoals zijn partner en kind(eren) boven de 23 jaar. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie inkomensgroepen:

lees verder »

Raadsbijdrage: motie Leefbaar: aanpak houtrook

door Jeroen Rijsdijk op 6 mei 2016

Dank u wel voorzitter. Anderhalf jaar geleden heeft de PvdA Ridderkerk met een echtpaar dat houtrookoverlast ervaart verschillende fracties bezocht om aandacht te vragen voor dit probleem. Zo ook de fractie van Leefbaar. Het onderwerp kon toen bij deze partij niet op veel interesse rekenen. Positief verrast zijn wij dat het herhaaldelijk aandacht vragen voor

lees verder »