Standpunten

Zoeken

Aanstellen van een gemeentelijke ombudsman die helpt bij uw klachten en opmerkingen.

We willen een gemeente die openstaat voor kritiek en goede ideeën van inwoners.

Lees verder

Actie tegen fijnstof en geluidsoverlast.

Geluidsschermen langs de rijksweg bij West en Oosterpark, geen overlast van Nieuw Reijerwaard.

Lees verder

Gratis openbaar vervoer voor AOW’ers en minima.

En beter openbaar vervoer met een directe lijn naar Rotterdam Centraal en Dordrecht.

Lees verder

Inwoners bepalen wat er in hun wijk gebeurt.

Een wethouder als aanspreekpunt voor elke wijk en de gemeenteraad houdt maandelijks een wijkspreekuur.

Lees verder

Meer evenementen in de buurt en een bruisend Koningsplein.

Met een waterpartij, een schaatsbaan en het Koningspleinfestijn.

Lees verder

Schoolzwemmen met diploma komt terug!

Geen kind zonder zwemdiploma van de basisschool.

Lees verder

Stoppen met verminderen van het aantal goedkope huurwoningen.

Het huidige college wil 1700 woningen minder. Meer kansen voor ouderen en jongeren op de woningmarkt.

Lees verder

We pakken de werkloosheid hard aan, niet de mensen zonder baan.

Begeleiden en aansluiten op talenten is onze norm.

Lees verder

Wij steunen onze lokale ondernemers!

Waar mogelijk kopen we bij lokale ondernemers of besteden lokaal aan.

Lees verder

Zorggeld gaat naar ZORG. Armoedegeld gaat naar mensen in ARMOEDE!

Geld niet in de algemene pot maar we bieden daadwerkelijk hulp. Kwetsbare huishoudens een half uur extra huishoudelijk hulp per week.

Lees verder