Zorggeld besteden aan zorg (raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk)

15 augustus 2018

Dank u wel voorzitter.

Uit de jaarrekening blijkt wat we allemaal al wisten: Ridderkerk is een rijke gemeente. De PvdA Ridderkerk vindt niet dat we het geld over de balk moeten gooien, maar we hebben in Ridderkerk de financiële ruimte om op een verantwoorde manier iets voor onze inwoners te doen. Om Ridderkerk een stukje leuker, mooier, gezonder, socialer en duurzamer te maken.

Tijdens de afgelopen verkiezingen stemde Ridderkerk massaal voor verandering. En wij zien graag dat die verandering er ook komt. Dat het nieuwe college zich sterk maakt voor goed wonen, goed werk en goede zorg. Dat het denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En dat het beter naar onze inwoners luistert.

Wij hebben daarbij met name (hoge) verwachtingen van de nieuwe partijen in het college: Partij 18PLUS en EVR. Op het coalitieakkoord hebben zij nog onvoldoende hun stempel weten te drukken, maar wij houden vast aan de woorden van de heren Van Os en Los dat zij allebei 80% van hun verkiezingsprogramma hebben binnengehaald.

Onder het vorige college is in Ridderkerk jaarlijks veel geld overgebleven op het sociaal domein. Geld dat voor een groot deel is teruggestort in de algemene pot. Concreet zien we in deze jaarrekening dat er (ongeveer) 700.000 EUR is overgebleven op huishoudelijke hulp.

De PvdA Ridderkerk vindt dat geld voor huishoudelijke hulp besteed moet worden aan huishoudelijke hulp. Om er zo aan bij te dragen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mantelzorgers te ontlasten. Vraag aan de wethouder: kunt u toezeggen dat dit geld ook besteedt wordt aan de huishoudelijke hulp? Bijvoorbeeld aan een half uurtje extra hulp voor kwetsbare huishoudens.

Mevrouw de voorzitter, ik ga afronden. Tijdens de verkiezingen waren ‘openheid’ en ‘transparantie’ de sleutelwoorden. Wij hopen dat dit ook tot uitdrukking zal komen in het handelen van het nieuwe college. Dat informatie wordt gedeeld met álle fracties op het moment dat deze beschikbaar is. En dat deze niet bewust blijft liggen, zoals het vorige college heeft gedaan met de problemen bij de wijkteams. En dat ook vragen van de oppositie op een gedegen manier worden beantwoord. Dat was bij onze vragen over de jaarrekening nog niet altijd het geval, maar de welwillendheid van het nieuwe college om zaken tijdens de commissievergadering te verduidelijken, hebben wij als positief ervaren. Houd dat vast.

Dank u wel.