Door Arianne Ripmeester op 23 november 2014

Zorg: gemeente aan zet

De Combinatie, 20 november 2014, Buiten de raad gesproken

De samenleving verandert, de zorg verandert mee. Voor veel inwoners is nog onduidelijk wat zij volgend jaar aan zorg kunnen verwachten. Gemeentes hebben jaren geleden aangegeven dat zij zorg beter en goedkoper kunnen organiseren. En dat is wat er nu gebeurt. Het zorgbudget groeit in deze kabinetsperiode met 7 miljard naar 97 miljard. Er gaat dus veel geld naar de gemeenten, ook naar Ridderkerk. Lokaal beleid kan dan ook echt het verschil maken.

In Ridderkerk weten veel inwoners nog niet waar zij aan toe zijn. Op maandag 24 november en dinsdag 16 december zijn er inloopdagen in het gemeentehuis. Dan is er gelegenheid om vragen te stellen
over huishoudelijke hulp, over dagbesteding, over jeugdzorg.

Het vertrouwen in de nieuwe manier van zorg verlenen en in de nieuwe manier van mensen in en naar werk begeleiden moet nog groeien. Wat niet heeft bijgedragen tot versterken van vertrouwen is de soms ronduit onbehoorlijke wijze van herindicering voor thuiszorg geweest. Veel mensen hebben daarover geklaagd. En geklaagd over de hen toegewezen hulp, ook al waren consulenten zo onbeschaamd om mensen dit te ontraden. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt. PvdA Ridderkerk heeft aan de wethouder gevraagd of de cliënten deze verslagen toegestuurd krijgen. Dit is niet het geval. Wilt u weten wat er over u en uw situatie is genoteerd, dan moet u het verslag zelf opvragen bij de gemeente.

Viereneenhalve maand later zijn nog steeds niet alle klachten verholpen of zijn niet alle mensen gehoord. Een moedig echtpaar is uit wanhoop naar de rechter gestapt, heeft van de rechter gelijk gekregen maar dat betekent niet dat hun situatie is verbeterd. Wel worden er nu in allerijl zorgplannen ook bij andere cliënten voorgelegd die getekend moeten worden. Let op wat u tekent!

Deze handelswijze geeft geen vertrouwen.

De kans is reëel dat er Ridderkerkers tussen wal en schip gaan vallen. Steeds weer vragen wij duidelijkheid over wat er is geregeld als er onverhoopt iets niet goed gaat. Hoe kom je te weten waar het niet goed gaat, is er een onafhankelijk klachtenloket? Wie kan snel doorpakken, is er een ‘noodteam’? En ook preventief: Wordt er nu gezorgd dat cliënten goed ondersteund een keukentafelgesprek kunnen voeren? Bij de laatste begroting heeft de PvdA Ridderkerk voorgesteld om een Ombudsman aan te stellen die cliënten kan bijstaan, kan bemiddelen bij verschil van inzicht met de gemeente. Laagdrempelig, gericht op voorkomen van rechtszaken en zorgdragen voor snelle verbetering. Het college is van mening dat dit niet nodig is, zolang intern de ‘eerste lijn’ niet op orde is.

Het is zorgelijk dat de eerste lijn nu nog niet op orde is. Daarom maken wij u attent op het Ombudsteam van de PvdA Ridderkerk. Of u PvdA-lid bent of niet, leden van het team kunnen u helpen en steunen. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 06 3094 4188. U kunt meer informatie vinden op de: https://ridderkerk.pvda.nl/pvda-ombudsteam-ridderkerk/

Arianne Ripmeester
PvdA Ridderkerk

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester