Door Arianne Ripmeester op 8 oktober 2017

Over zorg en geld

‘‘Tekorten op zorgtaken kunnen eigenlijk niet bestaan,’’ stelt Bart Leurs van de Raad voor de financiële verhoudingen.

De gemeente moet specifieke Rijksgelden aan het doel besteden zoals het Rijk dat bepaalt. Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen gemeenten en het Rijk dat deze middelen besteed worden in het sociaal domein waar het voor bedoeld is.

Leurs: ‘‘Het is zo dat gemeenten nu optimale beleidsvrijheid hebben voor het inrichten van het sociaal domein. Ze hebben daarvoor budget toegevoegd gekregen aan het gemeentefonds. Tekorten op zorgtaken kunnen eigenlijk dus niet bestaan. Ze bestaan alleen omdat gemeenten niet uitkomen met de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Maar binnen het geld van het gemeentefonds zal de gemeente, net als altijd, zelf keuzes moeten maken en de verantwoording is aan de gemeenteraad.’’

Ridderkerk wijst graag naar de kleinere budgetten van het Rijk, maar in Ridderkerk is er jaren op rij ca. € 1,5 miljoen ‘overgehouden’ op de budgetten in het sociaal domein. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit geld niet wordt ingezet om meer te doen, ook niet wordt bewaard voor zorg voor onze ouderen, mensen in de bijstand, dagbesteding, huishoudelijke hulp of de Wmo maar overgeheveld is naar de al goed gevulde grote pot waaruit alles dat het gemeentebestuur belangrijk of nodig vindt, wordt betaald.

Er geldt een piepsysteem, er wordt ‘net toereikend’ verleend en als u niet piept komt er ook niets bij. In Ridderkerk moeten verschillende ouderen naar de rechter stappen om de zorg te krijgen die past bij hun gezondheid en leefomgeving. En dat kost veel energie.

Wij hopen dat de gezondheid van een 92-jarige mevrouw het toestaat dat zij na een bijna twee jarige strijd een positieve beslissing mag meemaken, en dat de zorgen om de zorg over zijn.

Waardig ouder mogen worden in Ridderkerk, dat willen wij voor haar en u.

 

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester