22 november 2015

Zelfs geen plaats in een stal

In de Combinatie van vorige week stond op pagina 3 een schrijnend geval over een ge­zin dat op 1 december hun huis moet verlaten. Werkeloos, bij­stand, restschuld op hun huis, schuldhulpverlening, onge­wild traject van kleding/voed­selbank en geen snelle kans op vervangende woonruimte zijn de vooruitzichten op nog meer jarenlange problemen voor dit gezin. Iets wat trouwens helaas iedereen kan overkomen door werkeloosheid, chronische ziekte of ouderdom.

Al vele, vele weken lang proberen ze hun naderende huisvestings­probleem via de gemeente te bespreken en te vragen om samen een passende oplossing te vinden, maar tot op heden zonder enkel resultaat. Beste Wethouders en betrok­ken ambtenaren, dadelijk is het weer Kerstmis 2015 en zit u wellicht thuis, warm en knus onder uw eigen kerstboom met een goed glas wijn te mijmeren over de vele goede daden die u voor de inwoners van Rid­derkerk weer heeft verricht. Van harte gegund, maar denk dan ook even na over uw toe­zegging dat onder uw gemeen­telijk beleid geen Ridderkerk­se kinderen door dit soort problemen op straat mogen komen te staan en uw hulp aan dit gezin achterwege bleef. Net als toen ging het ook om een vader,moeder en een jonge zoon waarvoor geen plaats was in geen enkele herberg maar gelukkig nog wel in een stal.

Bent u een Combinatie lezer met een sociaal hart en kunt u tijdelijke (eenvoudige) woon­ruimte in Ridderkerk aanbie­den tot minimaal de schoolva­kantie volgende jaar? Stuur even een berichtje naar om­budsteampvdaridderkerk@ gmail.com of bel ons telefoon­nummer 06 – 30 944 188. Zeker te weten dat het mooie Kerst­lied “Hoe leit dit kindeke hier in de kou” u dan met Kerstmis een beter en warm gevoel op­levert dan bij mensen die het begrip “Zorg en Welzijn” heel anders uitleggen en alleen de kille en strikte regels voor Rid­derkerkse inwoners hanteren.

Ombudsteam PvdA Ridderkerk