Winkelstrips moeten blijven.

31 januari 2018

Het college heeft een visie opgesteld voor het gebied rond Plein Oost. Het wil het plein vernieuwen, onder meer door de gymzaal te slopen en op termijn de winkelstrip te laten verdwijnen. Daarvoor in de plaats moeten woningen terugkomen. Dit betekent dat als het college zijn zin krijgt, het aantal voorzieningen in Oost in de toekomst behoorlijk afneemt. Het is goed dat erover wordt nagedacht hoe het plein aantrekkelijker kan worden gemaakt, maar niet ten koste van bestaande voorzieningen. Niet voor niets zijn buurtbewoners blij dat zich vorig jaar weer een supermarkt op het plein heeft gevestigd. Een supermarkt die ervoor zorgt dat buurtbewoners elkaar weer vaker ontmoeten. En die op loopafstand is, ook voor ouderen die niet meer zo makkelijk op het dorp kunnen komen.

Het college heeft aangegeven dat zolang er winkels op het plein zijn gevestigd, het de winkelstrip wil respecteren. Maar wat betekent dat precies? Betekent dat er als een ondernemer op het plein vertrekt, er zich weer een nieuwe kan vestigen? Of dat er een sterfhuisconstructie wordt toegepast? En straalt het college ondertussen uit dat ondernemers op het plein gewenst zijn, of dat het deze liever ziet gaan?

De PvdA Ridderkerk is voor het behoud en de versterking van winkelstrips. Niet alleen in Oost, maar ook in West, het Centrum en Slikkerveer. Winkelstrips dragen niet alleen bij aan de leefbaarheid in een wijk, maar bieden ook kansen voor startende ondernemers. Gekeken zou moeten worden of in de winkelstrips die nu geen winkelfunctie meer hebben, zich in de toekomst ook weer winkels kunnen vestigen. En wat die verdere visie voor het gebied rond Plein Oost betreft, laten we daar na de verkiezingen aan verder werken. Zodat er in samenspraak met buurtbewoners, ondernemers, verenigingen en scholen alsnog een echt gedragen visie tot stand kan komen.

PvdA Ridderkerk