Door Jeroen Rijsdijk op 11 oktober 2015

Windturbines op BT Oost zijn onwenselijk

Het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard maakt bovendien de plaatsing van drie grote windturbines, dichtbij de Rijksstraatweg en een deel van Ridderkerk-West, mogelijk. Maar daarover is het laatste woord nog niet gesproken. De PvdA Ridderkerk is voor duurzame energie, maar wij zijn zoals bekend tegen grote windturbines in dichtbevolkt gebied. Grote windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. Hoewel het lastig zal zijn om de grote windturbines in Nieuw Reijerwaard tegen te houden, vinden wij dat het college daarover het gesprek moet aangaan met de provincie. De handtekeningenactie van de werkgroep Lucht en Geluid heeft duidelijk gemaakt dat draagvlak ontbreekt en succesvolle lobby’s elders in het land bewerkstelligen dat locaties voor windturbines opnieuw worden bekeken.

De windturbinediscussie wordt momenteel ook gevoerd in onze buurgemeente Barendrecht. Daar zijn drie mogelijke locaties voor windturbines in beeld: nabij het Vaanplein, nabij de Heijenoordtunnel en op Bedrijventerrein Oost (BT Oost), dichtbij de gemeentegrens met Ridderkerk. Het is met name deze laatste locatie die serieus wordt overwogen. Vooruitlopend op de definitieve plannen is Barendrecht bezig met het opstellen van een toetsingskader windenergie. In dit toetsingskader stelt Barendrecht eisen waaraan de eventuele plaatsing van grote windturbines moet voldoen. In het ontwerptoetsingskader wordt uitgebreid aandacht besteed aan de leefbaarheid en het welzijn van inwoners van Barendrecht, maar bij de mogelijke gevolgen voor inwoners van Ridderkerk wordt helaas nauwelijks stilgestaan. De PvdA Ridderkerk vindt dat goed nabuurschap tussen gemeenten vereist dat er ook rekening wordt gehouden met de belangen van inwoners van nabuurgemeenten.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is op ons initiatief een motie aangenomen waarin de raad uitspreekt dat grote windturbines op BT Oost onwenselijk zijn. Belangrijk is daarbij dat bij een mogelijk onderzoek naar grote windturbines op deze locatie ook serieus wordt gekeken naar de gevolgen voor de leefbaarheid en het welzijn van inwoners van Ridderkerk, in het bijzonder de bewoners van de Rijksstraatweg en omgeving. We kunnen als raad natuurlijk niet bepalen wat er op Barendrechts grondgebied gebeurt, maar we kunnen onze buren wel indringend verzoeken met ons rekening te houden.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk