10 februari 2016

Windturbines in de Poesiatstraat (vervolg)

Eerder heeft de PvdA Ridderkerk in de Combinatie een stukje geschreven waarin wij vraagtekens plaatsten bij de vier windturbines die het college bij het rioolgemaal in de Poesiatstraat wil plaatsen, aan de rand van een woonwijk. De schriftelijke vragen die wij hierover hebben gesteld, zijn inmiddels beantwoord (zie: www.ridderkerk.pvda.nl) en ook heeft er een goed bezochte bewonersavond plaatsgevonden. Tijd dus voor een update.

Het college heeft aangegeven dat de windturbines in de Poesiatstraat deel uitmaken van een energiesysteem, dat naast windenergie ook zal draaien op zonne-energie. Het energiesysteem is de eerste in zijn soort. Nergens in Nederland wordt op dit moment een vergelijkbaar systeem toegepast. Alleen met het type windturbine is enige ervaring opgedaan. Het wekt daarom verbazing dat zo stellig wordt beweerd dat de windturbines niet voor overlast zullen zorgen. Niemand die het zeker weet.

Daarnaast is het opvallend dat de fabrikant tijdens de bewonersavond heeft gezegd dat de locatie van de windturbines in de Poesiatstraat niet ideaal is. Het zou volgens hem het rendement van de turbines ten goede komen, als zij op een locatie werden geplaatst waar zij meer wind konden vangen. Nu haalt het energiesysteem in het meest gunstige geval een rendement waarmee omgerekend nog geen tien huishoudens van duurzame energie kunnen worden voorzien. Het college heeft echter bewust voor deze locatie gekozen, vanwege het zicht vanaf de Rotterdamseweg.

De PvdA Ridderkerk vindt dat bij duurzaamheid niet alleen naar het milieu moet worden gekeken, maar dat ook met de belangen van omwonenden rekening moet worden gehouden. Een project waarbij dat niet of onvoldoende gebeurt, is niet duurzaam. Het zou beter zijn als dit energiesysteem op een andere locatie wordt uitgetest. Een locatie met voldoende wind en niet bij mensen voor de deur. Maar dan wordt aan de belangrijkste voorwaarde van het college niet voldaan: de zichtbaarheid van de windturbines voor mensen binnen en buiten Ridderkerk.