Werken aan betere lucht- en geluidkwaliteit.

Door Jeroen Rijsdijk op 13 februari 2018

De lucht- en geluidkwaliteit zijn in Ridderkerk een voortdurend punt van
aandacht. Op veel plekken in onze gemeente scoren we net boven of zelfs
onder de geldende normen. Normen die door hogere overheden over het
algemeen soepel zijn vastgesteld. Een van die plekken in Ridderkerk waar
we te maken hebben met een slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast is
‘het gat’ in West. De opening tussen het viaduct Populierenlaan en het
betonnen scherm dat stopt bij het eind van de begraafplaats. De
werkgroep Lucht en Geluid zet zich er al jaren voor in om het gat dicht
te maken, om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Inmiddels ligt er
een plan van het college om het ontbrekende stuk scherm te plaatsen. Het
college wil zelf echter geen financiële bijdrage leveren, maar het
scherm door een marktpartij laten financieren. Als het al lukt om een
geïnteresseerde partij te vinden, duurt het nog twee tot drie jaar
voordat het gat wordt dichtgemaakt. De PvdA Ridderkerk vindt het
belangrijk dat het scherm binnen afzienbare tijd wordt geplaatst. En dat
daarbij rekening wordt gehouden met de flatbewoners die hun uitzicht
niet willen verliezen. Ook als dat betekent dat de gemeente het scherm
uiteindelijk, al dan niet gedeeltelijk, zelf moet financieren. Naast het
dichtmaken van het gat vinden wij het van belang dat er ook op andere
plekken in Ridderkerk passende maatregelen worden genomen om de lucht-
en geluidkwaliteit te verbeteren, om te beginnen in Drievliet/Het Zand
(plaatsen geluidscherm bij het Oosterpark) en Rijsoord (versnelde aanleg
van de aarden wal bij Nieuw Reijerwaard). De financiële reserves zijn
goed gevuld in Ridderkerk en een gezonde(re) leefomgeving is een groot
goed.

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk
fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk