Weer veilig naar school!

Door Arianne Ripmeester op 20 september 2018

De zomervakantie is voorbij en de kinderen gaan weer naar school. De meeste op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer. Andere kinderen zijn aangewezen op het leerlingvervoer met taxi en taxibusjes. De PvdA Ridderkerk zet zich in voor veilige schoolroutes. U kunt ons helpen om dit nog beter te doen. Kunt u ons zeggen of de schoolroutes naar uw idee veiliger kunnen en zo ja hoe? Is de oversteekplaats, rotonde of kruising overzichtelijk genoeg? Groeit er groen over de weg of stoep? Zitten er kuilen of oneffenheden in het fietspad, enz.?  Ook het leerlingvervoer heeft onze aandacht. Wij willen van de regel af dat vervoerders anderhalf uur mogen doen over een enkele reis naar een speciale school ook bij kleuters en jonge kinderen. Dat vinden wij veel te lang. Graag horen wij van u wat uw ervaringen zijn met het leerlingvervoer in Ridderkerk.

Tot slot zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met het openbaar vervoer naar en van school. Van oudere kinderen wordt immers verwacht dat zij al dan niet met begeleiding zelfstandig reizen. De PvdA RIdderkerk ziet het openbaar vervoer in Ridderkerk graag beter. Lukt het uw kind om veilig en op redelijke termijn de school of thuis te bereiken ?

 Wij stellen uw opmerkingen of verzoek om een afspraak zeer op prijs! U kunt reageren naar fractie.ridderkerk@pvda.nl.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester