Wachttijden bij de wijkteams, zorg onder druk

Door Arianne Ripmeester op 5 maart 2018

Wijkteams spelen een centrale rol bij zorg en welzijn in Ridderkerk. Maar ze zijn vol en overbelast.
Voor informatie, advies en/of ondersteuning bij opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u helpen.
Voor u is het belangrijk dat u snel op gesprek kunt komen en dat er dan een oplossing of hulp komt. Het wijkteam kan veel zelf, zo lang er voldoende medewerkers en middelen zijn. En als er doorverwezen kan worden als dat nodig is.
Nu zijn de teams zwaar belast, misschien zelfs overbelast en lopen de wachttijden op. Kijk bijvoorbeeld naar de jeugdzorg.
Een aantal kinderen kunnen voor hulp snel terecht bij de specialistische instellingen maar een grote groep niet, en die wachten (veel) langer dan 3 maanden op hulp. Soms zelfs een jaar. En dat is lang in een kinderleven, dat is niet goed voor het kind en niet goed voor het gezin.
Zolang deze kinderen op de wachtlijst van een instelling staan blijven ze bij het wijkteam, die moet dan zorgen voor tijdelijk hulp.
Naast deze blijvers bij het wijkteam, blijven er nieuwe -meer en complexere- aanmeldingen komen, het wijkteam stroomt vol, de werkdruk neemt toe en de wachttijd bij het wijkteam neemt toe. Als er spoed is wordt iemand snel geholpen maar zo niet wordt er gewacht met het inplannen van een eerste gesprek of duurt het lang voordat er een tweede gesprek volgt. En dus te lang voordat u geholpen bent. Dat moet anders.
Hulpvragers verdienen beter. Medewerkers van de wijkteams verdienen beter. Wijkteams hebben voldoende mankracht, voldoende middelen en meer budget nodig zodat er geen wachttijden of wachtlijsten zijn of dat er te zuinigjes hulp moet worden verstrekt. De gemeenteraad kan beter geïnformeerd worden over knelpunten bij de belangrijke wijkteams, zodat zij betere besluiten kunnen nemen. Daarom is registratie van klachten en opmerkingen nodig, elk jaar een goed klanttevredenheidsonderzoek en elke twee jaar een onafhankelijke evaluatie van de wijkteams noodzakelijk. Dat gebeurt nu niet.
Mocht u tegen zaken oplopen, er niet uitkomen of steun nodig hebben, neem gerust contact op met het PvdA Ombudsteam via de site PvdA.ridderkerk.nl, of mail ombudsteampvdaridderkerk@gmail.com of bel 06-180 33 753 of 06-30 944 188.
Laten we samen werken aan betere zorg.

Arianne Ripmeester
PvdA Ridderkerk
Fractie.ridderkerk@pvda.nl

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester