Voorkom parkeerdruk in het P.C. Hooftpark.

Door Jeroen Rijsdijk op 15 januari 2018

Raadsbijdrage: Voorkom parkeerdruk in het P.C. Hooftpark

Dank u wel voorzitter.

Bij de behandeling van de startnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’ hebben wij aangegeven dat de gymzaal aan de Da Costalaan wat ons betreft niet hoeft te worden gesloopt. Verenigingen zijn tevreden over deze accommodatie en kunnen de huur ervan betalen. Niet voor niets is een aantal jaar geleden nog geïnvesteerd in een nieuwe vloer.

De PvdA Ridderkerk vraagt niet voor het eerst en waarschijnlijk ook niet voor het laatst in deze raadsperiode aandacht voor voldoende parkeergelegenheid. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat een sporthal meer bezoekers zal trekken dan een gymzaal. Zijn 46 parkeerplaatsen dan voldoende? Ook in geval van drukte? Nu zijn er nog voldoende andere parkeerplaatsen in het P.C. Hooftpark, maar wat als er straks mogelijk parkeergelegenheid gaat verdwijnen in dit gebied? Er is nu al parkeerdruk in de omringende straten.

Niet voor niets zijn er gemeenten die bij sporthallen hogere parkeernormen hanteren dan dat het CROW voorschrijft. Regeren is vooruitzien.

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat de sporthal zo goed mogelijk in het gebied wordt ingepast. Met voldoende oog voor de historische panden aan de Molensteeg. En dat de sporthal zo duurzaam mogelijk wordt gerealiseerd. Wat ons betreft hoort daar ook een groen dak bij, met zonnepanelen èn beplanting.

Dit zijn nadrukkelijk óók de wensen van het wijkoverleg Centrum. Wensen die in onze ogen goed aansluiten bij het erfgoedbeleid van de gemeente en de ambitie om het P.C. Hooftpark te vergroenen.

Tot slot zijn wij tevreden met de toezegging van de wethouder in de commissievergadering dat, nadat de raad eventueel met de bouw van de sporthal heeft ingestemd, er een nulmeting wordt uitgevoerd bij omliggende gebouwen. Zeker de gebouwen die niet zijn onderheid, verdienen daarbij de volle aandacht.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk