6 december 2015

Voordeel voor iedereen

De Combinatie, 3 december 2015

Ook Ridderkerkers met de laagste inkomens mogen volgend jaar rekenen op een voordeeltje van 125 euro. Dit heeft wethouder Tineke Keuzenkamp vorige week beloofd aan de gemeenteraad.

Bij de begrotingsbehandeling in november besloot de raad dat de gemeentelijke lasten voor huishoudens volgend jaar met 125 euro worden verlaagd. Deze eenmalige teruggave moet verrekend worden in de jaarlijkse aanslag voor ozb, rioolrecht en reinigingsrecht. Volgens PvdA-fractievoorzitter Arianne Ripmeester mag deze systematiek niet betekenen dat de compensatie voorbij gaat aan minima die voor kwijtschelding van lasten in aanmerking komen. “Ook bij kwijtschelding moeten deze huishoudens nog altijd 125 euro opbrengen” aldus Ripmeester. In antwoord op haar vragen stelt Keuzenkamp dat dit bedrag volgend jaar naar nul gaat voor huishoudens die voor kwijtschelding in aanmerking komen. Dit jaar zijn er 799 Ridderkerkers die kwijtschelding van de gemeentelijke aanslag kregen.