Voor de Mantelzorgers

14 maart 2018

Mantelzorg is niet vaak een bewuste keuze maar iets wat begon met iets kleins en in de loop der tijd toenam. Daardoor kunnen veel Ridderkerkers thuis wonen en dat verdient alle lof! Door mantelzorgpluimen en gezellige daagjes uit met Karaat wordt dat hopelijk ook gevoeld.

Maar soms wordt de zorg te veel, of te eenzaam, dan is meer hulp of steun nodig. Praten met mensen die ook mantelzorg verlenen helpt, zeker met extra ondersteuning thuis. Wanneer meer hulp of voorzieningen nodig zijn moeten die soepel en ruimhartig worden toegekend, zowel in ZIN als in PGB. Op een wijze waarbij u ervaart dat het helpt!

Huishoudelijk hulp is een goede eerste voorziening om mantelzorgers te ontlasten. PvdA Ridderkerk wil dat (tijdelijk) kwetsbare huishoudens sneller een capabele vaste thuishulp toegekend krijgen voor een schoon en leefbaar huis en mét een half uur extra voor kleine voorkomende extra klusjes.

Veel mantelzorgers wachten te lang met het vragen om extra hulp. U mag eerder naar de gemeente komen en dan verwachten dat er goed met u wordt meegedacht over wat u wilt, wat u nodig heeft en wat nog meer kan helpen. Maatwerk voor uw situatie, en waar mogelijk zonder eigen bijdrage.

In Ridderkerk geldt nu het Primaat van Verhuizen, wanneer verwacht wordt dat ‘teveel voorzieningen’ worden aangevraagd moeten ambtenaren eerst aanraden om te verhuizen. Het is soms een oplossing maar geschikte betaalbare woonruimte is schaars en mensen verliezen hun netwerk en buurt. Dat zou de PvdA in Ridderkerk graag anders zien.

In Ridderkerk mag geen geld meer naar de algemene pot. Al het zorggeld moet besteed worden aan zorg!