Vervolg collegeonderhandelingen

10 mei 2018

Gaat het roer om in Ridderkerk ?

PvdA Ridderkerk en Partij 18PLUS hebben bij de verkiezingen zetels gewonnen. Het vorige college van Leefbaar, SGP, CDA, CU heeft ruim 2500 stemmen verloren (-vijf zetels). Veel Ridderkerkers hebben gestemd voor verandering. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe college grotendeels hetzelfde zal zijn. Leefbaar is ingewisseld voor 18PLUS en EVR. PvdA Ridderkerk hoopt niet dat daarmee óók het beleid ongewijzigd blijft.

Graag geven wij de onderhandelende partijen input voor het coalitieakkoord.

Goed wonen

Bouw niet alleen woningen in het duurdere segment, maar zorg voor voldoende betaalbare woningen voor de ‘gewone’ Ridderkerker. Stop met het schrappen van 1700 goedkope huurwoningen. Maak werk van starterswoningen en zet in op nieuwe en betaalbare woonvormen, zoals Tiny Houses, hofjeswoningen en woonzorgstructuren. Voer gratis openbaar vervoer in voor ouderen en minima. Ontwikkel het Reijerpark en Sportpark Bolnes tot sport- en ontmoetingsplek met kunstgrasvelden, en behoud de Beverbol. Zorg voor een bruisend centrum, met waterpret, schaatsbaan en Koningspleinfestijn. Verbeter de luchtkwaliteit, om te beginnen in West en Drievliet/’t Zand.

Goed werk

Zet in op 1000 extra banen, zet extra in op werk voor jongeren en 50plus. Verminder de armoede in Ridderkerk. Draag zorg voor een respectvolle bejegening, integrale begeleiding, goede schuldhulpverlening en het verhogen van de grens in het minimabeleid naar 130%. Werken zonder loon bij bedrijven of gemeente is niet goed, begeleiden naar werk met een fatsoenlijke contract en salaris is dat wel. Laat bij aanbestedingen vooral lokale bedrijven profiteren en weeg (behoud van) werkgelegenheid zwaar mee.

Goede zorg

Voldoende huishoudelijke zorg is geen luxe maar een noodzakelijke voorziening. Geef kwetsbare huishoudens een half uur extra. Verstevig de positie van de inwoners en stel een lokale ombudsman aan. Versterk de wijkteams en werk de wachtlijsten weg bij de wijkteams en de jeugdzorg.

Meer crisisplaatsen voor dementerenden en plaatsen om te herstellen van een operatie zijn nodig in Ridderkerk. Verhoog het mantelzorgcompliment naar €125 en verlaag zoveel mogelijk de eigen bijdrage. Wees ruimhartig met zorg- en armoedegelden en leg hier geen rotondes mee aan.

Dienstbare gemeente

Begeef u als nieuw college onder de mensen, kom uit het gemeentehuis.

Geef elke wijk een wethouder als aanspreekpunt (wijkwethouder) en verstevig de positie van de wijkoverleggen en de platforms. Organiseer inspraak voor inwoners vooraf in plaats van achteraf. Kom terug op plannen waar weinig draagvlak voor is. Maak om te beginnen het afvalplan inwonervriendelijk en houdt de gratis ophaaldienst voor grofvuil in stand.

Wij wensen de onderhandelende partijen veel wijsheid, een warm hart en visie toe bij het opstellen van het coalitieakkoord.

Jeroen Rijsdijk, Arianne Ripmeester, Jilles Soffree

Fractie PvdA Ridderkerk