Verloop collegeonderhandelingen.

2 mei 2018

Bij de verkiezingen op 21 maart jl. hebben twee partijen zetels gewonnen. Partij18Plus en PvdA Ridderkerk. Partij18Plus leidt als grootste partij de onderhandelingen om een nieuw college te vormen. Deze onderhandelingen lopen nog.

De PvdA Ridderkerk heeft drie keer aan tafel gezeten. Het eerste gesprek was alleen met Partij18Plus, net als bij de andere partijen. De andere twee gesprekken waren met Partij18Plus en EVR. De gesprekken zijn in een zeer prettige sfeer verlopen. De gesprekken gingen over mogelijke aanvullende combinaties van partijen om een meerderheid te vormen en over de weg om tot een nieuw college te komen. Er is niet inhoudelijk gesproken. Het laatste gesprek dateert dan ook van 5 april jl..

Deze week is ons bericht dat wij met de PvdA Ridderkerk zijn afgevallen en dat Partij18Plus en EVR de inhoudelijke gesprekken gaan voeren met SGP, CDA en ChristenUnie.

De PvdA Ridderkerk wenst de onderhandelende partijen veel succes bij de inhoudelijke besprekingen en ziet met belangstelling het coalitieakkoord tegemoet.

Fractie PvdA Ridderkerk
Samen maken wij Ridderkerk !