Door Jeroen Rijsdijk op 24 juni 2015

Verduurzaming draagt bij aan lagere lasten

Duurzaamheid is een onderwerp dat de PvdA Ridderkerk nauw aan het hart ligt. Zeker daar waar verduurzaming bij kan dragen aan het verlagen van energielasten voor huishoudens en verenigingen. Eind vorig jaar is op ons initiatief een motie aangenomen waarin wij het college hebben gevraagd om samen met Woonvisie de mogelijkheid te onderzoeken om in Ridderkerk een pilot met nul-op-de-meter woningen te starten. Dit zijn woningen waarin zoveel maatregelen worden genomen dat er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. De meter blijft op nul en in plaats van dat mensen veel geld kwijt zijn aan hun maandelijkse energielasten, betalen zij een vast bedrag aan hun woningcorporatie of hypotheekverstrekker. Dat bedrag is losgekoppeld van de ontwikkelingen op de energiemarkt. De verwachting is dat de energieprijzen op de langere termijn alleen maar zullen stijgen.

Veel sportverenigingen, ook in Ridderkerk, hebben te maken met teruglopende inkomsten. De energiekosten zijn als gevolg daarvan steeds zwaarder op de begroting gaan drukken. De landelijke overheid gaat voor verenigingen de huidige teruggaafregeling energiebelasting – de zogenoemde ecotax – omzetten in een subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert. Door een slim gebruik van energiemaatregelen kunnen verenigingen de energiekosten verminderen tot nul-op-de-meter.

Een motie van de PvdA Ridderkerk waarin we het college hebben gevraagd om met Sport en Welzijn en de verenigingen in gesprek te gaan om te inventariseren hoe de nieuwe regeling ingezet kan worden om tot een verduurzaming van de sportaccomodaties in Ridderkerk te komen, heeft het niet gehaald. Dit is voor ons reden om zelf met sportverenigingen in gesprek te gaan om tot een plan van aanpak voor de verduurzaming van hun accommodatie te komen.

De in 2012 aangenomen motie van de PvdA Ridderkerk met het verzoek om een prijs in te stellen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is omgezet naar een duurzaamheidsprijs en wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Ridderkerkse bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, scholen of inwoners die een duurzaam idee, project of activiteit hebben uitgevoerd, kunnen dit aan de gemeente laten weten en maken dan kans op het winnen van een geldbedrag. De inschrijvingstermijn voor dit jaar is helaas verstreken, maar volgend jaar heeft u weer een nieuwe kans.

Door het uitschrijven van een duurzaamheidsprijs wil de gemeente leren van innovatieve ideeën uit de lokale samenleving. Uiteraard gaan wij ook graag zelf met u in gesprek over verduurzaming. Na de zomer organiseren wij daarom een thema-avond over duurzaamheid. De avond zal te zijner tijd op onze website en in de Combinatie worden aangekondigd. U bent van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen. Mocht u ons nu al uw mening of idee willen laten weten, dan kan dat natuurlijk ook. Mail naar fractie.ridderkerk@pvda.nl of laat een bericht achter op onze website.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk