Door Jeroen Rijsdijk op 17 juli 2017

Uw huis, uw energieleverancier!

Woningen en bedrijfspanden zijn grote energieverspillers. Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie meer verbruiken. Daarom wordt er de komende jaren steeds energiezuiniger gebouwd. In 2050 is het de bedoeling dat de hele bebouwde omgeving (dus zowel nieuwe als bestaande gebouwen) volledig energieneutraal zijn. Ook in Ridderkerk worden stappen gezet naar verduurzaming van het woningbestand.

Geen energierekening meer

Op initiatief van de PvdA Ridderkerk heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college gevraagd wordt om samen met Woonvisie een pilot te starten met nul-op-de-meter woningen. Dat zijn woningen die door goede isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen meer energie opwekken dan zij verbruiken. De meter blijft op nul en in plaats van dat mensen veel geld kwijt zijn aan hun maandelijkse energielasten betalen zij een vast bedrag aan hun woningcorporatie of hypotheekverstrekker. Dat bedrag is losgekoppeld van de ontwikkelingen op de energiemarkt. De verwachting is dat de energieprijzen op de langere termijn alleen maar zullen stijgen.

Duurzaamheidslening

Eind 2017 wordt met de uitvoering van de pilot gestart. In de Acaciastraat (Ridderkerk-West) worden dan drie jaren zeventig woningen omgebouwd tot nul-op-de-meter. Als de pilot een succes is, wil Woonvisie 300 woningen ombouwen tot nul-op-de-meter. De pilotwoningen kunnen ook als voorbeeld dienen voor woningeigenaren. Sinds dit jaar kunnen zij een duurzaamheidslening afsluiten bij de gemeente. Dat is een lening waarbij tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning kunnen worden gefinancierd (zie voor meer informatie: www.svn.nl/gemeente/Ridderkerk). Op die manier wordt voor woningeigenaren een belangrijke financiële drempel weggehaald om hun woning energiezuiniger te maken.

Beide maatregelen kunnen samen zorgen voor meer groene woningen in Ridderkerk.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk