9 februari 2016

Uitnodiging politiek café PvdA Ridderkerk: overheidsparticipatie of burgerparticipatie?

Wanneer: woensdag 17 februari 2016
Waar: gebouw van Witroka, Westmolendijk 99 in Ridderkerk
Hoe laat: van 20:00 tot ± 22:00 uur. De deur is open vanaf 19:30 uur.

In tal van gemeenten wordt geëxperimenteerd met het anders vormgeven van participatie. Zo zijn er gemeenten die werken met het concept van de open overheid of die een G1000 burgertop organiseren, waarbij inwoners en ondernemers met elkaar bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun dorp of wijk.

Ook de Ridderkerker neemt volop deel aan de samenleving. Van vereniging en wijkoverleg tot maatschappelijk ondernemer en buurtpreventie. Veel inwoners leveren input bij een wijkontwikkelingsplan of bestemmingsplan. Elk zetten zij zich op hun eigen manier in om Ridderkerk een beetje beter te maken.

Vroeg of laat hebben deze inwoners of ondernemers een vraag of een idee waarmee zij bij de gemeente aankloppen. Welk beeld hebben zij dan zelf bij het participatietraject? Gaat of ging dit bijvoorbeeld naar tevredenheid bij de windturbines in de Poesiatstraat, het bouwproject in de Graaf van Hoornestraat, de fietsenstalling in Oostendam of de pilot met eenrichtingsverkeer in de Sint Jorisstraat?

De gemeente Ridderkerk werkt sinds enige tijd aan beleid om de participatie anders vorm te geven: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Daarom organiseert de PvdA Ridderkerk een politiek café over dit thema. Hoe zijn uw ervaringen met de gemeente Ridderkerk? Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? Graag gaan wij daarover met u in gesprek.
Alle wijkoverleggen in Ridderkerk worden uitgenodigd en uiteraard is onze raadsfractie aanwezig.
Indien u geen vervoer heeft kunt u worden opgehaald en thuisgebracht. Mail dan g.bosman@planet.nl of bel 06-45659281.