Door Jeroen Rijsdijk op 3 september 2016

Toegankelijke speelplekken

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen buitenspelen. Dichtbij het ouderlijk huis, zodat er altijd iemand in de buurt is om een oogje in het zeil te houden. Het is voor kinderen niet alleen leuk om regelmatig buiten te spelen, maar het is ook goed voor hun ontwikkeling. Dat geldt voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Zij lopen er echter vaak tegenaan dat speelplekken voor hen minder goed, of zelfs helemaal niet toegankelijk zijn.

In steeds meer gemeenten wordt gekeken hoe speelplekken beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen met een beperking. Zo heeft de gemeente Rotterdam, samen met de Speeltuinbende van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, onderzocht of het mogelijk is om meer samenspeelplekken te creëren. Plekken waar kinderen met en zonder een beperking kunnen samenspelen. Dat heeft er in geresulteerd dat bij het aanleggen of opknappen van speelplekken in Rotterdam voortaan rekening wordt gehouden met de voorwaarden voor een goede samenspeelplek, zoals de bereikbaarheid en bespeelbaarheid van de toestellen voor kinderen met een beperking. Zie voor meer informatie: www.speeltuinbende.nl.

Op ons initiatief wordt gekeken of speelplekken ook in Ridderkerk beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen met een beperking. Uit een eerste verkennend onderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid van de speelplekken aan de Frans Halsstraat, de Cuyperstraat en de Pieter de Hoochstraat met enkele kleine ingrepen al enorm verbeterd kan worden. Het is nu de bedoeling dat de Speeltuinbende samen met kinderen en hun ouders alle speelplekken in Ridderkerk gaat testen. Te zijner tijd zullen kinderen in de Blauwkai worden opgeroepen om zich aan te melden voor het testpanel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk