Door Arianne Ripmeester op 19 juni 2016

Thuiszorg, uw zorg?

Op 18 mei heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de inzet van Huishoudelijke Hulp.
Volgens de rechter zijn gemeenten in sommige opzichten te ver gegaan met het versoberen van deze ondersteuning. Er wordt te veel en verkeerd afgewezen en te weinig uren gegeven.
Wat niet meer mag van de rechter is het helemaal stoppen met het aanbieden van schoonmaakondersteuning aan mensen die nog zelf de regie kunnen voeren en die mensen doorverwijzen naar de particuliere markt. Huishoudelijke Hulp valt nog steeds onder de WMO.
Gemeenten die al voor de invoering van de wet in 2015 de nog lopende indicaties hebben ingetrokken moeten aan de slag. Want nieuwe indicaties die zijn afgegeven op basis van een wet die nog niet van kracht was, missen een wettelijke grondslag.

Wat is een Schoon en Leefbaar Huis?
De indicatiebesluiten moeten anders. De rechter stelde dat ‘‘er moet duidelijkheid zijn over de vraag welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moet worden gedaan om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning of van schone en draagbare kleding.’’

De rechter heeft bepaald dat dit duidelijk moet worden gemaakt op basis van deugdelijk en onafhankelijk onderzoek, dat in het besluit dus moet staan hoe het resultaat gaat worden bereikt, zodat de cliënt weet wat hij mag verwachten.
Het is na deze uitspraken niet meer de vraag of gemeenten hun beleid moeten aanpassen, de rechter verplicht de gemeenten om hun beleid aan te passen.

Lokaal kan het verschil maken
De vraag is nu wat het college in Ridderkerk gaat doen. Wordt wijs en vlot de rechter gevolgd en ruimhartig gekeken naar de cliënten?
Cliënten waarvan het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat deze meestal niet voldoende zelfredzaam zijn. Ook niet bij hun aanvraag.
Of gaat het college vooral het gevoerde beleid verdedigen, minimaal aanpassen en zo cliënten weer dwingen om via bezwaarprocedures en rechtszaken voldoende noodzakelijke zorg te kunnen ontvangen.

Besteed geld aan zaken waarvoor het is bedoeld
Geld kan geen probleem zijn. In Ridderkerk blijft er jaarlijks ruim een miljoen over op het Sociale Domein. Tot nu toe werd dat in de grote pot gestort waaruit windmolentjes en sporthallen worden betaald.
Geld voor zorg en Participatiewet moet besteed worden besteed aan zorg en participatie. 

Op de site van de FNV staan voorbeelden voor cliënten om te reageren in hun gemeente. Wilt u hulp dan kunt u ook contact opnemen met ons Ombudsteam via -email ombudsteampvdaridderkerk@gmail.com of bel 06 3094 4188.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester