Door Arianne Ripmeester op 28 juni 2016

Thuishulp, uw hulp?

De forse bezuiniging die in 2010 is aangekondigd is in de loop van de tijd blijven steken bij circa 20%, een percentage dat volgens Wim van Hoorn van de FNV Zorg en Welzijn in de organisatie en het systeem op te vangen moet zijn.

Gemeenten hebben wel ingezet op een bezuiniging van 40% of meer. Zowel het aantal uren dat cliënten ontvangen is teruggeschroefd als ook het uurtarief. In Ridderkerk werd twee jaar terug nog ingezet op een uurtarief van € 16,50. Veel te weinig voor een organisatie om iemand in dienst te kunnen houden.

Inmiddels is dit verbeterd maar dit streven heeft effect gehad op de thuiszorgmarkt. Mensen werden ontslagen, alleen nog kortdurende contracten en contracten werden  niet verlengd. Het inzetten van Alfahulpen werd als aantrekkelijk gepresenteerd. Over de nadelen en risico’s voor cliënten en hulpen wordt weinig gecommuniceerd. Het aandeel alfahulpen in de thuiszorg in Ridderkerk nam toe tot 20%. Veel alfahulpen wilden dat niet zijn maar kregen geen werk meer bij een werkgever.
Verschillende organisaties waaronder de FNV presenteerden het rapport Verantwoord marktgedrag in de thuiszorg, waarin richtlijnen staan voor een goede arbeidspositie van werknemers in de thuiszorg. Veel gemeenten ondertekenden het rapport, Ridderkerk en anderen niet. Worden dan de mensen, de cliënt en de hulp centraal gezet?

De staatssecretaris gaat nu de richtlijnen uit het rapport omzetten naar een Algemene Maatregel van Bestuur waarnaar de gemeenten wel moeten handelen. Goed voor de werknemers in deze branche, en dus ook goed voor de cliënten.

Er is een andere wet aangenomen die de ketenaansprakelijkheid regelt. Dat betekent dat de opdrachtgever verantwoordelijk wordt gehouden voor de arbeidsvoorwaarden bij onderaannemers. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor thuiszorg en geeft opdracht. Het gemeentebestuur is dus aan zet vanuit een verantwoordelijkheid ten aanzien van de thuishulpen.

De Centrale Raad van Beroep heeft besloten dat duidelijk moet zijn hoe je van iemand verwacht dat een huis Schoon en Leefbaar gehouden wordt. Ook daar is het gemeentebestuur aan zet.
Wim van Hoorn van de FNV vertelde over nieuwe functies die worden ontwikkeld, functies waarbij schoonmaak en begeleiding van cliënten bijeen komen. Een goede ontwikkeling ook voor Ridderkerk.
Wij hebben thuishulpen leren kennen als zeer betrokken en zorgzame mensen. Veel inwoners van Ridderkerk kunnen niet zonder hen.

Laten we zorgen dat thuishulpen weer de waardering krijgen die hen toekomt, dat zij voldoende tijd krijgen om hun werk uit te voeren en met goede arbeidsvoorwaarden.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester