Door Jeroen Rijsdijk op 4 september 2017

Terrein rond Poesiatstraat aanpakken

In 2016 is het oude rioolgemaal in de Poesiatstraat vervangen door een nieuw gemaal. Het college heeft dit nieuwe gemaal voor veel geld (tienduizenden euro’s) laten ontwerpen door een architect. Het was de bedoeling dat het gemaal zou gaan draaien op een nieuw energiesysteem, dat onder meer bestond uit drie windturbines van 15 meter hoog. Dat is ongeveer twee keer een eengezinswoning. Die windturbines zijn er niet gekomen. Door de inzet van betrokken wijkbewoners en kritische vragen vanuit de raad zag het college zich genoodzaakt om nader onderzoek te doen naar de gevolgen van het plaatsen van de windturbines. Uit dat onderzoek bleek dat de geluidsnormen zouden worden overschreden. Sindsdien is er niets meer gebeurd met het terrein rond het nieuwe rioolgemaal. Dat ligt er verwaarloosd bij. Het is baggerig, de terp waarop de windturbines zouden worden geplaatst, maakt een troosteloze indruk en het water in de vijver rond het rioolgemaal staat stil.

Het is raar dat er eerst voor (te) veel geld wordt geïnvesteerd in een nieuw rioolgemaal en dat als de komst van het beoogde energiesysteem vervolgens niet doorgaat, er helemaal niets meer gebeurt. Op vragen van de PvdA Ridderkerk heeft het college aangegeven dat het na de zomervakantie (dat is zo ongeveer nu) aan de slag gaat met een plan om het terrein opnieuw in te richten. Wij vinden het belangrijk dat wijkbewoners bij het opstellen van dat plan worden betrokken. En dat het gat dat is ontstaan door de sloop van het oude rioolgemaal wordt dichtgemaakt, zodat de geluidsoverlast van de Rotterdamseweg die bewoners van de Benedenrijweg ervaren, wordt beperkt.

Jeroen Rijsdijk

PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk