12 februari 2016

Steun kandidatuur Gerard Bosman voor partijbestuur

Onze afdelingsvoorzitter heeft zich kandidaat gesteld voor het landelijke partijbestuur, daar wordt komend partijcongres (13 februari in Amersfoort) over besloten. Hierbij zijn pamflet ter kennisname:

Het partijbestuur laat wederom een kans voorbij gaan om het kritische geluid binnen onze PvdA een plek te geven lopen. Gerard Bosman, initiatiefnemer van de beweging Linksom! in de PvdA, en voorzitter van de afdeling Ridderkerk, is tot onze teleurstelling niet voorgedragen als lid van het partijbestuur. Met deze kandidaatstelling wilde de beweging een uitgestoken hand uitdragen, om gezamenlijk in de partij te spreken over en te werken aan de zo noodzakelijke versterking van onze partij.

Volgens Gerard en Linksom! in de PvdA geeft de partij zich op dit moment onvoldoende rekenschap van de vertrouwenscrisis waarin zij verkeert, en is het dringend nodig om met elkaar te debatteren over een andere, linksere koers van de PvdA. Een koers die ook in daden op Van Waarde en Melkert gebaseerd is, met waarden gedreven politiek en politici, die naast de mensen staat die problemen hebben en met hun strijden tegen onrechtvaardigheid, en het debat daarover veel meer te faciliteren, en de ledendemocratie niet te beperken tot digitale stemmingen. Juist in de komende periode, waarin na drie grote verkiezingsnederlagen op rij weer een aantal belangrijke verkiezingen zullen plaatsvinden, is het van belang dat ook een beweging als de onze vertegenwoordigd is in het partijbestuur. Dat kan ook hernieuwd vertrouwen geven om de huidige leegloop van linkse partijleden, vaak met zeer veel trouwe partijjaren, te doen stoppen.

Gerard wil bij het 70-jarig jubileum van onze partij zeker stellen dat we ook in de toekomst er nog zijn om strijd te leveren tegen onrecht en onmacht, weer met passie geloven in onze idealen en oplossingen, en daarvoor draagvlak organiseren. De oproep van JS met de Van Waarde-motie ondersteunt hij daarom zeer. En Gerard zal bij verkiezingsprogramma en kandidaten ervoor strijden dat er een innovatief links beleid tot inzet wordt gemaakt, en dat een stembusakkoord over links geen loze woorden zullen zijn. Problemen van gewone mensen herkennen, erkennen en aanpakken. Niet meer wegkijken of mooipraten, maar geloofwaardige politiek bedrijven. Het zal even duren, maar alleen dan maken we kans dat de kiezers ons weer weten te vinden en ons hun vertrouwen schenken. Er staat veel op het spel. Visie, initiatief en inspiratie worden gevraagd. Aan ons de opdracht om een geloofwaardig links alternatief te bieden. Een initiatief dat vernieuwt, inspireert en verbindt!

Gerard is zeer bevlogen, geeft nooit op en heeft een ongekende inzet, ook omdat hij uit eigen ervaring weet wat de crisis voor mensen betekent, en hij weet mensen te inspireren en verbinden. Stem voor een betere toekomst voor onze partij, een positieve toekomst voor de sociaaldemocratie. Geef ons geluid een stem in het partijbestuur. Stem op Gerard Bosman!

Voor meer informatie: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com of g.bosman@planet.nl