Door Jeroen Rijsdijk op 14 april 2015

Stemverklaring vaststelling bestemmingsplan Rotonde Vondellaan-Vlietlaan

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk stemt in met het bestemmingsplan Rotonde Vondellaan-Vlietlaan, omdat wij dit een verbetering van de huidige verkeerssituatie vinden. Wel zijn wij kritisch over het communicatietraject. Het wijkoverleg Drievliet/Het Zand is pas geïnformeerd over de aanleg van de rotonde na aankondiging in de Combinatie. Wij vinden dat wijkoverleggen altijd als eerste moeten worden geïnformeerd over werkzaamheden in hun wijk en zien om die reden de gehanteerde volgorde de volgende keer graag anders.

Dank u wel.