23 maart 2016

Stemverklaring Nota Grondbeleid 2016-2019

Dank u wel voorzitter.

Wij stemmen in met de Nota Grondbeleid, maar waar in de Nota wordt ingegaan op de rolverdeling tussen de gemeente en Woonvisie bij de herstructureringen willen wij geacht worden om tegengestemd te hebben. Wij vinden dat het college zich veel zou moeten inspannen voor voldoende betaalbare huisvesting voor de lagere inkomens.

Dank u wel.