Door Jeroen Rijsdijk op 14 april 2015

Stemverklaring bodemsanering volkstuincomplex Hogeweg

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk stemt in met de bodemsanering volkstuincomplex Hogeweg, omdat de gezondheid van de tuinders voor ons voorop staat. De wijze waarop het college de kosten voor de bodemsanering heeft begroot, vinden wij echter niet transparant. Als kosten voorzienbaar zijn, zoals in dit geval, dient een voorziening te worden getroffen en geen onttrekking uit de algemene reserve plaats te vinden.

Dank u wel.