13 juni 2015

Staatssecretaris wijst extern opsporen fraude af

Dichtbij, 11 juni 2015, Door Geert van Someren, Dichtbijredacteur

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) staat afwijzend ten opzichte van het inschakelen van externe bedrijven voor het opsporen van bijstandsfraude, zoals dat onder andere in Ridderkerk het geval is. Dit soort kerntaken zijn wettelijk een uitdrukkelijke opdracht aan het college van B&W en kunnen niet worden uitbesteed.

De staatssecretaris heeft dat geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden John Kerstens en Astrid Oosenbrug, beiden PvdA. ‘De uitoefening van deze bevoegdheden kan er immers toe leiden dat diep wordt doorgedrongen in de persoonlijke levenssfeer van de bijstandsgerechtigde’, stelt de staatssecretaris.

Ze zal in een brief aan de gemeenten aandacht besteden aan de problematiek. Bij gemeenten waarvan de staatssecretaris bekend is dat mogelijk sprake is van een uitbesteding van de opsporing aan derden, zal ze informatie inwinnen en indien nodig een zogeheten aanwijzing geven.

Raadsvragen
De PvdA in Ridderkerk heeft in mei schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De fractie wil dat de gemeente op korte termijn stopt met het inschakelen van het bedrijf Investiga voor de opsporing van fraude in de sociale zekerheid. Het bedrijf werkt op basis van ‘no cure, no pay’. Dat wil zeggen dat het alleen wordt betaald bij het ontdekken van een uitkeringsfraude. Die vragen zijn nog niet beantwoord. Klik hier voor de eerdere berichtgeving.