18 april 2016

Speelbal in Bolnes

Op 21 maart is tijdens een extra vergadering verder gesproken over het Integraal Accommodatie Plan (IAP), over nieuwbouw, renovatie en sloop van sporthallen, scholen en verenigingsgebouwen in Ridderkerk. Net als ruim twee weken geleden puilde de publieke tribune uit.
Je verwacht bij een mega-investering van € 20-30 miljoen dat ingezet wordt op draagvlak en dat de meeste verenigingen en álle wijken van Ridderkerk profiteren.
Hoe zit het in Bolnes? Straks staan op en nabij het Reyerparc drie sporthallen op nog geen 100 meter van elkaar. Vanwege de nieuwe hal wordt De Beverbol gesloopt. Wat vindt u daarvan? Bij de basisscholen in Bolnes wordt een kleine gymzaal teruggebouwd. De toekomst van de gebruikers van de Beverbol is daarmee onzeker geworden.

Daarnaast is het opvallend dat straks alle Ridderkerkse voetbalverenigingen over minimaal één kunstgrasveld beschikken, behalve SV Bolnes. Het college wijst naar ledenaantallen en gedane herstelwerkzaamheden aan de grasvelden, en lijkt niet te horen dat ook de afgelopen twee jaar er veel en vaak niet gespeeld kon worden door de slechte veldkwaliteit. Dat maakt een vereniging, ook voor nieuwe leden, niet aantrekkelijker. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat SV Bolnes op achterstand geplaatst wordt?

Heeft het college voldoende oog voor Bolnes en voor de gevolgen van hun voorgestelde plannen op de leefbaarheid en toekomst van de wijk en de sportverenigingen? Een goed onderkomen voor de gebruikers van de Beverbol en een kunstgrasveld voor SV Bolnes lijkt niet teveel gevraagd.

Arianne Ripmeester en Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk
fractie.pvda@ridderkerk.nl