Door Jeroen Rijsdijk op 17 januari 2016

Showproject in Poesiatstraat?

In het collegeprogramma staat dat het college praktisch wil omgaan met duurzaamheid. Concreet betekent dit dat het college aan de slag wil gaan met praktisch goed uitvoerbare projecten die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en de CO2-uitstoot verminderen. Participatie staat daarbij hoog in het vaandel. Dat klinkt goed, de PvdA Ridderkerk is daar ook een voorstander van, maar nu gebeurt er iets raars.

Het college wil vier kleine windturbines (tot een hoogte van 15 meter worden windturbines als klein gezien, dat is ongeveer twee keer een eengezinswoning) plaatsen bij het nieuwe rioolgemaal in de Poesiatstraat, aan de rand van een woonwijk. Niet de meest voor de handliggende plek. Je zou daarom verwachten dat de gevolgen voor de leefomgeving nauwkeurig in kaart zijn gebracht. De beoogde windturbines komen immers dicht bij de woningen te staan, in een omgeving die door de directe nabijheid van de Rotterdamseweg te maken heeft met een bovengemiddelde geluidsbelasting. Maar niets is minder waar.

Op vragen van omwonenden over geluidsbelasting, slagschaduw en de wijze waarop de veiligheid van buiten spelende kinderen wordt gewaarborgd, heeft het college tot nu toe geen duidelijk antwoord gegeven. Ook over het rendement van de windturbines bestaat onduidelijkheid. In een raadsvergadering is aangegeven dat de windturbines vooral in de Poesiatstraat worden geplaatst, omdat zij vanaf de Rotterdamseweg goed zichtbaar moeten zijn voor voorbijrijdende automobilisten. Aldus moet het rioolgemaal het duurzaamheidsvisitekaartje van Ridderkerk worden. De PvdA Ridderkerk steunt duurzame projecten met voldoende meerwaarde. Maar hoe duurzaam is het om ruim € 50.000 te besteden aan een project waarvan niemand weet wat het oplevert en waarbij geen rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden? Reden voor ons om schriftelijke vragen te stellen (zie voor meer informatie www.ridderkerk.pvda.nl). Liever zien wij dat het college niet voor windturbines kiest maar voor zonnepanelen.

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk
fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk