Door Arianne Ripmeester op 7 augustus 2015

Seniorvriendelijke gemeente

Ridderkerk vergrijst en dat zien we terug in het straatbeeld. Het zou mooi zijn wanneer Ridderkerk zich aansluit bij het netwerk ‘Age Friendly Cities’ van de World Health Organisation (WHO). Aan welke kenmerken een seniorvriendelijke gemeente moet voldoen is onderzocht door TNO in Den Haag. Zij kijken naar de publieke ruimte, transport, wonen, sociale participatie, (vrijwilligers)werk, communicatie, respect en de zorg.

Door decentralisaties zijn veel taken rondom zorg, welzijn en arbeid voor kwetsbare groepen bij de gemeente komen te liggen. Een van deze punten is het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen. Ouder worden gaat helaas vaak met wat kwalen en mankementen gepaard. Wat hebben ouderen nu en in de toekomst nodig om zich vitaal te voelen? Ouderen omschrijven vitaliteit vaak met woorden als zelfredzaamheid, eigen regie, levenslust, doel in het leven hebben en meedoen met de samenleving. Ouderen gaven aan vooral belang te hechten aan sociale participatie, vervoer en communicatie. Bij sociale participatie denken zij met name aan het tegengaan van eenzaamheid, het er-toe-doen, het mee kunnen doen met betaalbare sociale activiteiten en mensen ontmoeten en een praatje maken in de eigen buurt. Winkels en groen in de buurt worden daarom belangrijk gevonden.

Bij vervoer wordt er vooral gedacht aan goed betaalbaar openbaar vervoer zonder lange wachttijden, dat makkelijk toegankelijk is – ook met hulpmiddelen – en bemenst met seniorvriendelijke medewerkers. Aan veilige fiets- en wandelpaden met overzichtelijke kruisingen.

Bij communicatie geven veel ouderen aan dat zij de omgang met de moderne (sociale) media lastig vinden – uitzonderingen daargelaten – en dat zij lang niet altijd internet hebben. Teksten als ‘kijk maar op de website’ worden daardoor als belemmerend ervaren.

Al met al ook punten waar we in Ridderkerk bij stil kunnen staan. Of Ridderkerk voldoet aan de eisen die de WHO stelt aan een seniorvriendelijke gemeente zou onderzocht kunnen worden.
In Ridderkerk zijn er al verschillende plaatsen waar men terecht kan voor vragen en advies, ook op het gebied van internet. Er zijn veel wijkrestaurants waar je voor een klein bedrag kunt eten. Karaat heeft daarvan een overzicht.

Is de zorg die Ridderkerk levert toegankelijk en voldoende om langer zelfstandig en waardig te kunnen blijven wonen? Kunt u in Ridderkerk terecht wanneer u wilt verhuizen naar een passende woning?

De gemeente kan waar mogelijk meer aandacht hebben voor de rollatorvriendelijkheid van de wandelpaden en oversteekplaatsen, en de breedte van de fietspaden. De gemeente kan wat meer doen en wij ook.

In Ridderkerk leven we minder langs elkaar heen dan in een grote stad. En tegelijkertijd is eenzaamheid ook in Ridderkerk een voorkomend probleem. Misschien dat we dan juist in de vakantieperiode waarbij veel mantelzorgers en buurtjes weg zijn, wat tijd kunnen vrijmaken voor en praatje met deze en gene?

Een mooie en gezellige zomer toegewenst!

Arianne Ripmeester
PvdA Ridderkerk
fractie.ridderkerk@pvda.nl

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester