Schriftelijke vragen n.a.v. actuele ontwikkelingen WMO.