18 september 2017

Schriftelijke vragen n.a.v. actuele ontwikkelingen WMO.

PvdA Ridderkerk stelt schriftelijke vragen n.a.v. actuele ontwikkelingen binnen de WMO.

http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=32335&f=855d72810b5f1750489ce0a5f5f40b5a&attachment=0&c=17143